Gå til sidens indhold

Generalforsamling 2021

Dette års generalforsamling afholdes digitalt onsdag den 21. april kl. 19.00.

Anemoner

Dagsordenen følger vedtægterne:

  • Valg af dirigent og referent
  • Godkendelse af dagsorden
  • Beretning om Dansk Agronomforenings virksomhed
  • Forelæggelse af det reviderede regnskab
  • Vedtægtsændringer og indkomne forslag
  • Fastsættelse af budget og kontingent
  • Valg til bestyrelsen
  • Valg til legatudvalg
  • Valg af revisor
  • Eventuelt.

Forslag, der ønske behandlet, skal være meddelt bestyrelsen senest den 21. marts 2021.

Eventuel ny dagsorden, og særligt regler for afstemning, vil blive offentliggjort to uger før generalforsamlingen her på siden og blive tilsendt til dem, som allerede er tilmeldt.

Kontakt

Cathrine Norup
Kontorfuldmægtig

cathrine.jpg
Mit JA