Gå til sidens indhold

Generalforsamling 2020

Dette års generalforsamling afholdes digitalt onsdag den 16. september kl. 19.00. Billedet er "Høstbillede" fra 1910 af Peter Hansen.

Høstbillede, Faaborg Museum (1) (1)

Dagsorden

  • Valg af dirigent og referent
  • Godkendelse af dagsorden
  • Beretning om Dansk Agronomforenings virksomhed
  • Forelæggelse af det reviderede regnskab
  • Vedtægtsændringer og indkomne forslag
  • Fastsættelse af budget og kontingent
  • Valg af bestyrelse
  • Valg af legatudvalg
  • Valg af revisor
  • Eventuelt.

Forslag, der ønske behandlet, skal være meddelt bestyrelsen senest den 16. august 2020.

Eventuel ny dagsorden, og særligt regler for afstemning, vil blive offentliggjort to uger før generalforsamlingen her på siden og blive tilsendt til dem, som allerede er tilmeldt.

Kontakt

Cathrine Norup
Netværkskoordinator, chefsekretær

cathrine.jpg
Mit JA