Gå til sidens indhold

Generalforsamling 2020

Dette års generalforsamling er lørdag den 28. marts og afholdes på Hotel Faaborg Fjord.

Brahetrolleborg

Dagsorden

  • Valg af dirigent og referent
  • Godkendelse af dagsorden
  • Beretning om Dansk Agronomforenings virksomhed
  • Forelæggelse af det reviderede regnskab
  • Vedtægtsændringer og indkomne forslag
  • Fastsættelse af budget og kontingent
  • Valg af bestyrelse
  • Valg af legatudvalg
  • Valg af revisor
  • Eventuelt.

Tilmelding er senest den 15. marts via JA's arrangementskalender, hvor du også finder dagens faglige program.

Kontakt

Cathrine Norup
Netværkskoordinator, chefsekretær

cathrine.jpg
Mit JA