Gå til sidens indhold

Bestyrelsen

Bestyrelsen forestår - under ansvar over for generalforsamlingen - foreningens faglige og sociale aktiviteter mv.

  • At profilere agronomstandens arbejdsfelt i bred forstand
  • At medlemmerne kender, forstår og drager nytte af hinandens viden og erfaringer på tværs af agronomspecifikke interesser
  • At fremme det kollegiale forhold mellem agronomer

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf 4 er på valg hvert andet år. Herudover udpeger Foreningen af Agronomstuderende 1 medlem.

Valg til bestyrelsen foregår på generalforsamlingen ved skriftlig opstilling og afstemning.

Medlemmer bestyrelsen


Formand/tilskudskoordinator

Bo Degnbol 

Næstformand
Birgitte Madsen 

Kasserer 
Kåre Kjeldsen

Sekretær 
Kjell Elkjær Klemmensen 

 

Studenterrepræsentant og suppleant (Aarhus)

Ann-Sofie Andreassen
  
Emil Skole Henriksen

Studenterrepræsentant (København)

Søren Vang

Mit JA