Gå til sidens indhold

Dansk Agronomforening

Dansk Agronomforening (DA) blev stiftet den 18. december 1896 under navnet Foreningen af danske Landbrugskandidater. Foreningen skiftede navn i 1961 til Dansk Agronomforening, og den har i dag cirka 2.950 agronomer og jordbrugsøkonomer samt 700 studerende som medlemmer.

Fuldmoden hvede i sensommeren
Dansk Agronomforening (DA) er et socialt og fagligt forum for jordbrugsakademikere, der i deres uddannelse og/eller daglige arbejde har med rådgivning, planlægning, forvaltning og forskning primært inden for jordbruget at gøre.
 
DA har til formål at udvikle og udveksle viden om fagområdet internt i medlemskredsen, og ønsket er, at medlemmerne kender, forstår og drager nytte af hinandens viden og erfaringer på tværs af agronomspecifikke interesser.
 
DA har ligeledes til formål at fremme det sociale og kollegiale forhold mellem agronomer samt at profilere agronomstandens arbejdsfelt i bred forstand.
 
DA planlægger og gennemfører arrangementer af både faglig og social karakter, hvor der er mulighed for at møde studiekammerater, kolleger og samarbejdspartnere i en afslappet atmosfære. Arrangementerne består bl.a. af gå-hjem-møder og ekskursioner.
 
DA yder økonomisk støtte til bl.a. lokale agronomklubbers arrangementer, og DA understøtter gerne medlemmernes tiltag til lokale og/eller faglige netværksaktiviteter. DA administrerer og uddeler en række studie- og rejselegater.

Kontakt

Cathrine Norup
Netværkskoordinator, chefsekretær

cathrine.jpg
Mit JA