Gå til sidens indhold

Pressekort

JA udsteder pressekort til de medlemmer, som måtte være interesserede, og som opfylder betingelserne herfor.

Det er JA, som afgør, om betingelserne er opfyldt. Pressekortet udstedes af Fællesudvalget for Danske Presseorganisationer (FDP) påtrykt JAs logo på bagsiden. FDP er 1-3 uger om at udstede kortet.

Kortet er gyldigt i 3 år, men således at kortet skal leveres tilbage, hvis betingelserne ikke længere er opfyldt.
 
Prisen for udstedelsen er 500 kr., hvoraf de 400 kr. er depositum. Bestyrelsen har besluttet, at JA betaler for kortet, således at medlemmer, der ønsker kortet og opfylder betingelserne, får kortet udstedt gratis. Til sikring af at kort leveres tilbage, når betingelserne ikke længere er opfyldt, har bestyrelsen besluttet, at medlemmer, som ikke leverer kortet tilbage, vil blive opkrævet 1.000 kr. Denne betingelse vil tydeligt fremgå af ansøgningsskemaet og skemaet til brug for fornyelse af kortet.

Udstedelse

Ansøgningsskemaet skal udfyldes og returneres til JA med et farvefoto min. 3,5 x 4,5 cm - gerne elektronisk i TIF- eller JPG-format.
 
Ansøgningen godkendes/afslås derefter af JA. Hvis ansøgningen ikke godkendes, får medlemmet besked herom.

Fornyelse 

Ved fornyelse skal der indsendes en fornyelsesblanket til JA.
Mit JA