Gå til sidens indhold

Kontingentsatser

Kvartalskontingenter 2021

Sats 1 (lønmodtagere) 1329,00 kr.
Sats 2 (selvstændige/udlandsansatte) 593,00 kr.
Sats 3 (ledige) 396,00 kr.
Pensionister 248,00 kr.
Studerende 108,00 kr.

JA inviterer alle nye studerende velkommen med et gratis medlemskab i det første studieår. Det er nyt for JA, og dermed matcher vi det tilbud, de studerende kan få i andre organisationer.

Kontingent opkræves kvartalsvis i januar, april, juli og oktober.  

Bemærk: Du har ret til kontingentnedsættelse, hvis du er:

  • Fuldtidsledig
  • På barsel
  • På forældreorlov (gl. regler) eller anden orlov
  • Offentligt ansat med løntilskud
  • Får sygedagpenge, kontanthjælp, overgangsydelse eller andet

Kontakt

Susanne Vilbrand
Kontorfuldmægtig

susanne v.jpg
Mit JA