Gå til sidens indhold

Lønsikring

JAs Lønsikring er et tilbud til vores medlemmer om at være sikret et vis indtægt ud over dagpenge i tilfælde af arbejdsløshed.

For de fleste JA'ere er der en væsentlig forskel mellem dagpenge og løn, og i en overgangsperiode kan der være behov for en ekstra indtægt til at klare de faste udgifter. 

Der er forskellige tilbud vedrørende beløb og i hvor lang en periode, du ønsker lønsikringen. Prisen på forsikringen afhænger af disse valg.

Der er selvfølgelig tilknyttet visse betingelser for, at du kan tegne forsikringen. Det er blandt andet en betingelse, at du ikke har kendskab til, at du bliver arbejdsløs, før du køber forsikringen. En anden betingelse er, at du er mellem 18 og 55 år, arbejder mere end 16 timer om ugen og er medlem af en dansk A-kasse. 

Lønsikringstilbuddet fra JA kan tegnes af både selvstændige erhvervsdrivende og offentligt og privatansatte lønmodtagere. Det er dog en betingelse, at du er medlem af JA. 

Spørgsmål

Uddybende spørgsmål til forsikringen kan besvares af Topdanmarks Hotline på 44 74 35 50.

Du kan også få vejledning og vilkår for Lønsikring, beregning af din dækningssum samt få tilbud om ordningen ved at læse mere hos Topdanmark

Nyt tilbud

Pr. 1. januar 2018 kan JA desuden tilbyde en aftale om lønsikring i samarbejde med Akademikernes A-kasse, der ligeledes udbydes af Topdanmark.

Du kan her sikre dig helt op til 90 pct. af din nuværende løn inkl. dagpenge og andre ydelser. Du vælger selv, om du vil være sikret i 6 eller 12 måneder ad gangen - højst 36 måneder i alt.

Det er et krav for at kunne købe forsikringen, at du er medlem af Akademikernes A-kasse. Læs mere om denne aftale

Mit JA