Gå til sidens indhold

Fonde og legater

 • Agronomfonden

  Agronomfonden har til formål at påskønne initiativer af faglig karakter. Som motivation til fortsat videreuddannelse og erfaringsudveksling, kan efter ansøgning tildeles tilskud til individuelle eller gruppevise studierejser til medlemmer af JA.

  Læs mere
 • DA's Mindefond

  Dansk Agronomforenings Mindefond (herunder Landbrugskandidat Niels Justesens Fond og Konsulent H.P. Christiansens Mindelegat) har til formål at yde økonomisk støtte til agronomer, enker efter agronomer eller afdøde agronomers børn. Legaterne tildeles alene på grundlag af modtagernes sociale forhold og dokumenterede økonomiske behov.

  Læs mere
 • DFF's Rejsefond

  Forstkandidatforeningens Rejsefond kan søges af alle medlemmer af Danske Forstkandidatforening som støtte til studierejser i ud - og indland. Der kan endvidere ydes støtte til modtagelse af udenlandske forstmænd (m/k) og i anden forbindelse med udlandet.

  Læs mere
 • DH's Studiefond

  Dansk Hortonomforenings Studiefond har til formål - efter ansøgning - at yde støtte til praktiske, videnskabelige eller faghistoriske arbejder eller opgaver, der skønnes af interesse for fagområdet hortonomi/plantevidenskab, herunder støtte til studierejser og udgivelse af enkeltstående publikationer.

  Læs mere
 • LAF's Rejse- og Udgivelsesfond

  Netværket Landskabsarkitekternes Forening (LAF) råder over en fond - Landskabsarkitekternes Rejse- og Udgivelsesfond. Den her til formål at yde økonomisk støtte til landskabsarkitekter til praktiske, videnskabelige eller faghistoriske arbejder eller opgaver af interesse for fagområdet herunder studierejser og udgivelser af enkeltstående publikationer.

  Læs mere
Mit JA