JordogVidenjob.dk

 
JordogVidenJob.dk er markedspladsen på nettet for job til medlemmer af JA - det vil blandt andet sige job som:
 
  • Forskere og videnskabelige medarbejdere i offentligt og privat regi (miljø, jordbrug og biotek)
  • Fuldmægtige og sagsbehandlere (stat og kommune)
  • Informations- og IT-medarbejdere i offentligt og privat regi
  • Konsulenter og rådgivere indenfor jordbrug og miljø
  • Virksomhedskonsulenter og -rådgivere
  • Landskabsarkitekter og byplanlæggere
  • Ledere og projektledere
  • Produktudviklere og analytikere
  • Salgs- og marketingmedarbejdere
  • Undervisere (erhvervsskoler og universiteter)
For indrykning af annonce i Jord&Viden og JAs øvrige medier kontakt:
 
DG Media as
Havneholmen 33
1561 København V
Tlf. 70 27 11 55
E-mail: epost@dgmedia.dk

 Kontakt JA

Marianne Tinggaard
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 21-12-2017