Blade

 
JORD & VIDEN

Jord & Viden er medlemsblad for JA og dermed også fagblad for studerende, bachelorer og kandidater inden for jordbrugsvidenskab, naturforvaltning, miljø, energi, ressourceøkonomi, fysisk planlægning, byplanlægning, bioteknologi, husdyrsundhed og -velfærd samt fødevarer.

Bladet udkom første gang den 5. oktober 1855 under navnet Ugeskrift for Landmænd. Fra 1967: Ugeskrift for agronomer. Fra 1972: Ugeskrift for agronomer og hortonomer. Fra 1976: Ugeskrift for agronomer, hortonomer, forstkandidater og licentiater og fra 1992: Jord og Viden. Navnet er resultatet af en læserkonkurrence, da bladet ikke længere skulle udkomme hver uge. 

I 2018 udkommer Jord & Viden 8 gange - 4 gange i første halvår og 4 gange i andet halvår i et oplag på 5.026 (Danske Mediers Oplagskontrol).

moMentum+
 
moMentum - Jord & Viden tema er JAs faglige temamagasin. Bladet udkom første gang den 22. maj 2003 i et oplag på 6.025 (ifølge Dansk Oplagskontrol).
 
Efter 10 succesfulde år, hvor JAernes faglige kompetencer er sat i spil, har temamagasinet i 2013 skiftet navn til moMentum+. Også som følge af, at det i 2013 og 2014 udkom i et samarbejde med DM (Dansk Magisterforening). Siden da er det igen et 100 pct. JA produkt. 
 
Numrene i 2017 handlede om:
 
Klimakrav til landbruget
Fremtidens plantebeskyttelse uden kemi
Faglighed og gennemslagskraft
Når dyrevelfærd mærkes
 
Artikeldatabase
 

Du kan her søge - og læse - artikler i redaktionens artikeldatabase, der omfatter Jord & Viden artikler fra og med nummer 1, 1998 samt moMentum artikler fra og med nummer 1, 2003.

Copyright:
Artiklerne stilles alene til rådighed for visning/læsning. Det er ikke tilladt at tage kopier hverken på papir, elektronisk eller i digital form. Der må dog tages print til privat brug. Yderligere rettigheder til artiklerne kan aftales ved henvendelse til redaktionen.
 
 
 

 Kontakt JA

Marianne Tinggaard
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 21-12-2017