Psykisk krisehjælp

 
JA har i samarbejde med Prescriba etableret et kriseberedskab, der sikrer, at du som medlem kan få hjælp ved en række særligt alvorlige arbejdsrelaterede trivsels-problemer, fx i forbindelse med mobning og chikane, omstruktureringer og afskedigelse samt stress og udbrændthed. Denne garanti for hjælp er udformet som et sikkerhedsnet, der tages i brug, hvis din arbejdsplads ikke har en anden aftale, der dækker dig som ansat i ovenstående tilfælde.
 
Når det gælder arbejdsbetinget stress, kan du også søge flere oplysninger om arbejdsmiljø hos både JA og i Væksthus for Ledelse 
 
Hvis du mener, at du har brug for krisehjælp, kan du som medlem hos JA ringe til sekretariatet og bede om at tale med en sagsbehandler/forhandlingskonsulent, som vil kontakte Prescribas rådgivningscenter. Centeret har åbent 24 timer i døgnet alle årets dage, og du kan herfra blive viderevisiteret til psykolog.
 
Aftalen giver også mulighed for at få en psykolog ud på arbejdspladsen i tilfælde af arbejdsulykker eller andre voldsomme hændelser.
 
Der er ikke ubegrænset hjælp at hente, men den er nok til, at du kan få et godt overblik over din situation og får nogle redskaber til at komme videre i dit liv.
 
Der er fuld fortrolighed over for din arbejdsgiver. Der er også fuld fortrolighed over for JA, hvad angår indholdet af samtalerne med psykologen (der har tavshedspligt).
 
Kontakt JA på tlf. 3321 2800 og bed om at tale med en forhandlingskonsulent på dit ansættelsesområde (stat, kommune eller region), som herefter tager sig af kontakten til Prescriba.