Ansættelsesophør

 
I JA får du hjælp, hvis din arbejdsgiver ønsker at afskedige dig. Hvis du kommer i en sådan situation, er det en god ide at kontakte os. JA har ikke retten til at forhindre en afskedigelse, men vi kan sikre, at afskedigelsen sker efter reglerne.
 
Er afskedigelsen rimeligt begrundet ud fra virksomhedens tarv? Er opsigelsesvarslet korrekt, eller har du måske krav på en fratrædelsesgodtgørelse?
 
Herudover kan vi sparre med dig om opsigelsen, og hvis du ønsker det, kan vi på dine vegne skrive høringsbreve i forbindelse med opsigelsen. Høringer knytter sig til ansættelse i det offentlige. Når du bliver opsagt, kan JA hjælpe med at aftale nogle vilkår for fratrædelsen.
 
Enkle sager løses via telefon og e-mail, men i mange afskedigelsessager kommer JAs konsulent ud på arbejdspladser og forhandler afskedigelsen og vilkårene herfor med arbejdsgiveren.

Hvis du selv ønsker at sige op, kan du også kontakte JAs sekretariat, herunder også, hvis du ønsker hjælp til en fratrædelsesaftale.

 Kontakt JA

Lone Rente Hansen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 18-09-2018