Løn, ansættelse og afskedigelse

 
I JA kan du få svar på de spørgsmål, der naturligt opstår, når du står i et jobskifte. Fx hvad lønnen skal være, hvor meget du kan forlange, og hvem der forhandler?
 
Du kan også have brug for at vide noget om fx arbejdstidsregler, ferie eller barsel på det nye sted.
Alt sammen spørgsmål, som du kan få svar på ved at henvende dig til JA - enten i sekretariatet eller hos den lokale tillidsrepræsentant.
 
Hvis du skal ansættes i det offentlige - dvs. kommune, region eller staten, bliver du ansat med en basisløn, der er fastsat i overenskomsten. Herudover forhandler din tillidsrepræsentant tillæg til basislønnen, og hvis der ikke er en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, så forhandler JA for dig.

Forhandlingerne foregår i tæt dialog med dig, og vi indgår aldrig aftaler med en arbejdsgiver, uden du accepterer aftalen.
 
På det private arbejdsmarked har JA ikke aftaleretten. Det betyder, at du selv skal forhandle din ansættelseskontrakt, men JA hjælper dig gerne. Du kan fx finde et udkast til en standardkontrakt på undersiden Privatansat. Den indeholder de væsentligste emner, som du skal huske i din kontrakt. Fx pension, den 6. ferieuge og løn under barsel.

JA opfordrer dig også til altid at sende din kontrakt ind til sekretariatet, så vi kan kontrollere, om den lever op til gældende lovgivning. Ligeledes kan vi i fællesskab drøfte, hvorledes netop de forhold, som er vigtige for dig, kan komme med i kontrakten. Fx konkurrenceklausuler, barns 1. og 2. sygedag samt kompetenceudvikling.
 
På dette emnes undersider har vi forsøgt at samle alle de oplysninger, du kan få brug for. Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte JAs sekretariat. 
 

 Kontakt JA

Lone Rente Hansen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 18-09-2018