Arbejdsforhold i øvrigt

 

​I JA får du hjælp til sager, der relaterer sig til din ansættelse.

Ud over løn, ansættelse og afskedigelse kan der i forbindelse med jobbet opstå en række andre spørgsmål eller problemer, som JA kan være behjælpelige med at løse. Din tillidsrepræsentant vil kunne hjælpe dig med rigtigt meget og har også det lokale kendskab til forholdene på netop din arbejdsplads.

Herudover kan du finde mange svar her på JAs hjemmeside, men du er også altid velkommen til at ringe til os.
 
De fleste spørgsmål drejer sig om barsel, ferie, feriefridage og lønniveauer. Det kan både være enkle spørgsmål om, hvordan reglerne er, men også spørgsmål om fx manglende betaling, uenighed om placering af ferien mv.
 
I hvert tilfælde er JA behjælpelig med at løse sagen. JA tager kontakt til arbejdsgiveren og søger en løsning gennem dialog. Hvis det ikke lykkes, vurderes sagen nøjere, og hvis vi mener at have retten på vores viden, fører JA sagen videre - enten via det fagretslige system eller via domstolene.
 
Nogle sager føres som fagretslige sager, hvor det handler om at fortolke overenskomsten aftaler. Andre sager knytter sig mere til lovgivningen og tager udgangspunkt i den konkrete situation, som et medlem er kommet i. Oftest vil sager dog være løst gennem dialog og forhandling, inden de når så vidt.
 
Du kan finde flere oplysninger om barsel, ferie, feriefridage og løn på undersiden Offentligt ansat hhv. Privatansat
 

 Kontakt JA

Lone Rente Hansen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 18-09-2018