Profilering af stand og medlemmer

 

Den faglige profilering af JA-medlemmernes viden er et område, der er blevet opprioriteret igennem snart mange år.

Generelt søger JA at markere JA-medlemmernes rolle på deres respektive områder, ligesom JAs bestyrelse løbende har taget en række mærkesager op, som man har givet særlig opmærksomhed. Det gælder fx biobrændstof, udviklingen i det åbne land, GMO, skovenes biodiversitet, landdistrikternes muligheder for at vækste samt grønne byer. Også landbrugets økonomiske krise og erhvervets fremtidige udvikling er et område, JA løbende yder særlig opmærksomhed.

JAs strategiplan 2017-21 har særlige indsatsområder for faglig profilering og JAernes faglige markedsværdi. Dette slår naturligvis også igennem i JAs virksomhedsplan 2018

 Kontakt JA

Flemming Bo Petersen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 21-12-2017