TR-institutionen

 
JAs tillidsrepræsentanter er medlemmernes lokale repræsentant. Tillidsrepræsentanterne har den direkte adgang til de lokale arbejdsgivere og er orienterede om, hvad der sker på den enkeltes arbejdsplads.
 
Tillidsrepræsentanterne får support og sparring i JAs sekretariat og er på den måde fuldt ud i stand til at varetage medlemmernes interesser på arbejdspladsen.
 
Ud over de oplysninger, som findes på hjemmesiden, får tillidsrepræsentanterne råd, vejledning og sparring til at løse lokale sager. Tillidsrepræsentanterne gennemgår en uddannelse for tillidsrepræsentanter med mulighed for opfølgende kurser. Derudover afholder JA sammen med Den Danske Dyrlægeforening et årligt et seminar for tillidsrepræsentanter, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer med andre tillidsrepræsentanter og drøfte de nyeste tiltag og udfordringer for tillidsrepræsentanten.
 
Omkring fire gange om året udsendes et nyhedsbrev til tillidsrepræsentanterne, som suppleres med nyheder i særlige situationer. Fx holdes tillidsrepræsentanterne kontinuerligt opdaterede i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.
Tillidsrepræsentanterne løser de fleste opgaver selv, bortset fra afskedigelsessager. Hvis en tillidsrepræsentant beder om det, deltager en konsulent fra JA i de lokale forhandlinger og/eller medlemsmøder. Eller i møder mellem enkelte medlemmer og den lokale tillidsrepræsentant. 
 

 Kontakt JA

Bente Vestergaard
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 05-01-2017