Fælles overenskomster og aftaler

 
JA forhandler din overenskomst.
 
For hele det offentlige område er der indgået aftaler om medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår.
 
Overenskomstforhandlinger er et stort kompliceret spil med mange forskellige aktører. Sammen med de øvrige AC-organisationer deltager JA som part i forhandlingerne om de offentlige overenskomster. Den viden JA får, når sekretariatet taler med medlemmerne, når de politisk valgte udtaler sig, eller når der holdes møder om emnet, bruges til at påvirke de krav, som Akademikerne (AC) stiller ved overenskomstforhandlingerne. JA forsøger ligeledes undervejs i forhandlingerne at påvirke aftaleresultatet i den retning, som er bedst for JAs medlemmer.
 
Enhver overenskomstforhandling er en langvarig proces, hvor det umiddelbare resultat kan være svær at få øje på.
 
Men en pensionsprocent på 17,5 pct., løn under barsel, den 6. ferieuge, barns 2 første sygedage, midler til kompetenceudvikling, løn under sygdom mv. er rettigheder, der er opnået gennem mange års forhandlinger og påvirkninger af vores arbejdsgiver-modparter. Og JA kæmper videre.
 
På det private arbejdsmarked har JA sine egne overenskomster med Danske Ark og med HedeDanmark. På konsulentområdet har JA en aftale med Dansk Landbrugsrådgivning. Herudover er der en række arbejdspladser, hvor Akademikerne har overenskomster, fx med Boligselskabernes Landsforening.
 
Også på det private område forsøger JA at påvirke forhandlingerne og processen til størst mulig gavn for JAs medlemmer.
 
Her på hjemmesiden finder du de overenskomster og aftaler, som JAere typisk er omfattet af. Herudover kan der være en række lokale aftaler, der kun gælder for den enkelte arbejdsplads. Disse aftaler er JA i besiddelse af. 
 
Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte JAs sekretariat på tlf. 33 21 28 00, hvis du har yderligere spørgsmål.
 
 

 Kontakt JA

Lone Rente Hansen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 21-12-2017