Egely - Lejebetingelser

 
Udlejning af Egely i påskeferien, efterårsferien og uge 25-32 fordeles efter lodtrækning blandt de henvendelser, der er kommet senest den 1. marts. Det bemærkes, at medlemmer af Danske Forstkandidaters Forening har fortrinsret i højsæsonen, hvis henvendelsen er modtaget i sekretariatet senest denne dato. Herefter ligebehandles alle medlemmer af JA.
 
Efter lodtrækningen vil den øvrige udlejning i de nævnte perioder ske efter først til mølle princippet. Udlejning i juleugen følger samme fremgangsmåde, dog således at fristen for henvendelse forud for lodtrækning er den 1. september.
 
Det gælder for hele højsæsonen (påskeugen, uge 25-32, efterårsferien og juleugen), at udlejning udelukkende finder sted på ugebasis, med mindre man har truffet særlig aftale med sekretariatet (se ”Udlejning i højsæson” herunder).
 
Udlejning i mellem- og lavsæsonen sker efter først til mølle princippet - maksimalt et år frem i tiden.
 
Alle henvendelser til sekretariatet skal ske pr. mail eller brev og indeholde navn, adresse, medlemsnummer og ønskede uger/dage (gerne prioriteret).
 
Udlejning i højsæson
Ugeleje i påskeugen, uge 25-32, efterårsferien og juleugen: 4.500 kr. for medlemmer af DFF og 5.600 kr. for øvrige.
Dagsleje: 700 kr. pr. døgn for medlemmer af DFF og 850 kr. for øvrige. I højsæsonen kan Egely kun lejes på dagsbasis, hvis ejendommen ikke er udlejet i den pågældende periode 4 uger før den relevante lejedato.
 
Udlejning i mellemsæson
Ugeleje mellem påske og indtil uge 25 samt fra og med uge 33 og indtil efterårsferien:
4.000 kr. for medlemmer af DFF og 5.000 kr. for øvrige.
Dagsleje: 600 kr. pr. døgn for medlemmer af DFF og 750 kr. for øvrige.
 
Udlejning i lavsæson
Ugeleje øvrige uger: 3.000 kr. pr. uge for medlemmer af DFF og 3.800 kr. for øvrige.
Dagsleje: 450 kr. pr. døgn for medlemmer af DFF og 550 kr. for øvrige.
 
Priserne er gældende fra 1. marts  2013. Der tages forbehold for almindelig prisregulering.
 
Et ekspeditionsgebyr på 100 kroner tillægges alle lejemål.
Alle priser er inkl. forbrug af el, vand og varme.
 
Ved reservering opkræves en forudbetaling på 1.000 kroner. Når dette beløb er indbetalt, er reservationen gældende. I tilfælde af afbestilling modtager man kun sin forudbetaling retur, hvis Egely bliver udlejet til anden side.
 

 Kontakt JA

Susanne Vilbrand
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 21-12-2015