Legater

 
JA administrerer nedenstående studie-, rejse- og trangslegater:
 
Agronomfonden
Agronomfonden har til formål at påskønne initiativer af faglig karakter. Som motivation til fortsat videreuddannelse og erfaringsudveksling, kan efter ansøgning tildeles tilskud til individuelle eller gruppevise studierejser til medlemmer af Jordbrugsakademikerne.
 
AGRONOMPRISEN
Agronomprisen tildeles uansøgt en person, der inden for det jordbrugsvidenskabelige fagområde har udført et banebrydende arbejde eller udøvet en fortjenstfuld indsats.
 
Dansk Agronomforenings Mindefond har til formål at yde økonomisk støtte til agronomer, enker efter agronomer eller afdøde agronomers børn.
 
Kun for medlemmer af Danske Forstkandidaters Forening. Der ydes støtte til studierejser i ud- og indland for ansøgningsberettigede.
 
Formål er yde økonomisk støtte til hortonomer til praktiske, videnskabelige eller faghistoriske arbejder eller opgaver, der skønnes af interesse for fagområdet, herunder støtte til studierejser og udgivelse af enkeltstående publikationer.
 
Landskabsarkitekternes Rejse- og Udgivelsesfond
Der ydes økonomisk støtte til landskabsarkitekter til praktiske, videnskabelige eller faghistoriske arbejder eller opgaver, der skønnes af interesse for fagområdet, herunder støtte til studierejser og udgivelse af enkeltstående publikationer.
 
Fondens formål er blandt andet at bidrage til yngre forstkandidaters videreuddannelse, samt at uddele legater og støtte fællesprojekter til gavn for skovbrugsstuderende ved KVL.
 
Primært for forstkandidater. Der kan ydes støtte til praktiske, videnskabelige eller faghistoriske arbejder eller opgaver, der skønnes af interesse for såvel inden som udenlandsk skovbrug, herunder studierejser og udgivelse af enkeltstående publikationer.
 
Ph.D.s Studiefond
Der kan opnås støtte til længerevarende studieophold i udlandet, deltagelse i studie- og kongresrejser samt forskerkurser og andre kurser. Støtte til kongresrejser kan kun forventes, hvis ansøgeren deltager aktivt med indlæg, poster eller lignende. Der vil kun undtagelsesvis blive uddelt beløb over kr. 10.000 pr. ansøger.
 
  
  
  
Der er ingen elementer at vise i denne visning af dokumentbiblioteket "Legater - arkiv".

 Kontakt JA

Laila Mortensen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 21-09-2016