LAFs Rejse- og Udgivelsesfond

 
Landskabsarkitekt – søg dit eget legat
 
Netværket Landskabsarkitekternes Forening (LAF) råder over en fond - Landskabsarkitekternes Rejse- og Udgivelsesfond. Den her til formål at yde økonomisk støtte til landskabsarkitekter til praktiske, videnskabelige eller faghistoriske arbejder eller opgaver af interesse for fagområdet herunder studierejser og udgivelser af enkeltstående publikationer.
 
Fonden støtter kun færdigudannede landskabsarkitekter. Studerende kan ikke modtage støtte. I særlige tilfælde kan der ydes støtte til ansøgere med en anden uddannelsesbaggrund end landskabsarkitekter til arbejder eller opgaver, der falder inden for området.
 
LAFs bestyrelse vil gerne opfordre landskabsarkitekter til at søge med spændende ideer, så fondens midler kan blive brugt til gavn for vores faggruppe. Det vil normalt være et krav, at udbyttet af den aktivitet der søges til, kommer en bredere kreds til gode i form af en artikel eller, et foredrag eller lignende.
 
Ansøgninger skal vedlægges et budget. Ansøgninger vedr. studierejser kan kun komme i betragtning for rejser, der påbegyndes efter ansøgningsfristen.
 
Ansøgningsfristen er sat til den 2. september 2019.
 
Ansøgningen sendes til:
 
Landskabsarkitekternes Rejse- og Udgivelsesfond
JA
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg 
 
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til Laila Mortensen 
 
  
  
  
Fundats for LAFs Rejse- og Udgivelsesfond.pdf
  
10-09-2013 09:22

 Kontakt JA

Laila Mortensen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 17-01-2019