O.H.F og A.J.-E Heilmanns Fond

 
Af denne fond er der et beløb til uddeling i 2018, og dens formål er følgende:
 
  • Første prioritet: At bidrage til yngre forstkandidaters videreuddannelse.
  • Anden prioritet: At uddele legater og støtte fællesprojekter til gavn for skovbrugsstuderende ved KU Science.
  • Tredje prioritet: At bidrage til forskningsvirksomhed inden for skovbrugssektoren.
  • Fjerde prioritet: At yde støtte til opgaver, der generelt skønnes at have en substantiel betydning for skovbrugserhvervet og/eller dets udøvere.

Ansøgning skal indsendes som en samlet fil vedlagt budget, finansieringsforslag og kopi af eksamensprotokol eller eksamensbevis til post@ja.dk senest den 2. april 2019.

Ærespriser 2019
Fonden uddeler desuden hvert år to ærespriser til henholdsvis en yngre forsker, der har ydet en særlig indsats for skovbrugsforskning, og en person, som har ydet en særlig indsats for skovbrug i Danmark, herunder fx undervisning og formidling.
 
Motiverende forslag til modtagere af ærespriserne i 2019 sendes senest den 2. april 2018 til ovenstående adresse eller på e-mail: post@ja.dk

 

  
  
  
Heilmann's ærespris modtagere 2017.pdf
  
16-03-2018 09:34
Legatuddeling 2002.pdf
  
15-05-2013 12:29
Legatuddeling 2003.pdf
  
15-05-2013 12:30
Legatuddeling 2004.pdf
  
15-05-2013 12:30
Referat Heilmanns Fond  bestyrelsesmøde  12. maj 2016.pdf
  
13-06-2017 09:20
Referat Heilmanns Fond bestyrelsesmøde 4 5 2015.pdf
  
23-05-2016 09:45

 Kontakt JA

Laila Mortensen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 17-01-2019