DHs Studiefond

 
Dansk Hortonomforenings Studiefond har til formål - efter ansøgning - at yde støtte til praktiske, videnskabelige eller faghistoriske arbejder eller opgaver, der skønnes af interesse for fagområdet hortonomi/plantevidenskab, herunder støtte til studierejser og udgivelse af enkeltstående publikationer.
 
Der lægges stor vægt på, at den ansøgte sag er fagrelevant og kan bidrage til at fremme de hortonomiske interesser.
 
Medlemmer af Dansk Hortonomforening og Jordbrugsakademikerne har fortrinsret. Herefter anses øvrige ansøgere.
 
Legater på omkring 6000 kr. uddeles én gang årligt. For at komme i betragtning skal ansøgninger til studierejser være indsendt inden afrejse, og budget for rejsen skal være vedlagt.
 
Ansøgningsfristen er den 2. september 2019.
 
Ansøgninger sendes til:
 
Dansk Hortonomforenings Studiefond
JA
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg 
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til Laila Mortensen 

 Kontakt JA

Laila Mortensen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 17-01-2019