Pressekort

 
JAs bestyrelse har besluttet, at JA skal udstede pressekort til de medlemmer, som måtte være interesserede, og som opfylder betingelserne herfor.
 
Betingelserne for at få udstedt pressekort fremgår af rigspolitichefens kundgørelse II nr. 7 af 15. april 1998. Det er JA, som afgør, om betingelserne er opfyldt. Pressekortet udstedes af Fællesudvalget for Danske Presseorganisationer (FDP) påtrykt JAs logo på bagsiden. FDP er 1-3 uger om at udstede kortet.
 
Kortet er gyldigt i 3 år, men således at kortet skal leveres tilbage, hvis betingelserne ikke længere er opfyldt.
 
Prisen for udstedelsen er 500 kr., hvoraf de 400 kr. er depositum. Bestyrelsen har besluttet, at JA betaler for kortet, således at medlemmer, der ønsker kortet og opfylder betingelserne, får kortet udstedt gratis. Til sikring af at kort leveres tilbage, når betingelserne ikke længere er opfyldt, har bestyrelsen besluttet, at medlemmer, som ikke leverer kortet tilbage, vil blive opkrævet 1.000 kr. Denne betingelse vil tydeligt fremgå af ansøgningsskemaet og skemaet til brug for fornyelse af kortet.
 
Udstedelse
I arkivet nederst på siden findes et ansøgningsskema, som udfyldes og returneres til JA med et farvefoto min. 3,5 x 4,5 cm - gerne elektronisk i TIF eller JPG format.
 
Ansøgningen godkendes/afslås derefter af JA. Hvis ansøgningen ikke godkendes, får medlemmet besked herom.
 
Fornyelse
Ved fornyelse skal der indsendes en fornyelsesblanket til JA, og den findes også i arkivet nederst på denne side.

 
  
  
  
JA Pressekort - ansøgningsskema.pdf
  
28-06-2017 15:22
JA Pressekort - fornyelse.pdf
  
28-06-2017 15:23
Rigspolitiets kundgørelse.pdf
  
25-03-2014 13:33

 Kontakt JA

Alice Gottschalck
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 28-01-2016