Gå til sidens indhold

Pension

Som ansat jordbrugsakademiker vil du i de fleste tilfælde være omfattet af en pensionsordning, der er en del af din ansættelse.

Hvis din pensionsordning er en del af din overenskomst, har JA været med til at aftale den.

For offentligt ansatte og privatansatte omfattet af en overenskomst er pensionsordningen obligatorisk, det vil derfor ikke være muligt for dig at fravælge den ordning, som hører til din ansættelse.

Hvis du er ansat på en individuel kontrakt, skal du sørge for, at det fremgår af kontrakten, hvilken pensionsordning du har, og hvor meget der skal indbetales til denne.

Jordbrugsakademikere er typisk medlemmer af PJD - Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger.

Der gælder helt særlige regler for tjenestemænd, dem kan du læse mere om nedenfor.

 • Indbetaling til pension for offentligt ansatte

  Ifølge overenskomsten indbetales følgende pensionsbidrag:

  • For ansatte i kommunerne 17,82 %
  • For ansatte i regionerne 17,97 %
  • For ansatte i staten 17,1 %
  • Det er arbejdsgiver, der indbetaler hele bidraget, mens det rent teknisk vil fremgå af din lønseddel, at 1/3 anses for egetbidrag.
  Som udgangspunkt vil alle dine løndele være pensionsgivende - med mindre andet aftales. Det gælder dog ikke engangsvederlag, som oftest udbetales uden pension.
 • Frit valg - udbetaling af del af pensionsbidrag
  Hvis du er ansat i en kommune, kan du vælge at få udbetalt 1,42 % af pensionsbidraget som løn til gengæld for så at modtage mindre i pensionsbidrag.

  Hvis du er ansat i en region, kan du vælge, at pensionsbidrag over 16,4 %, dog mindst 0,5 %, skal udbetales som løn i stedet for indbetaling til pensionskassen.
  Hvis du er ansat i staten, kan pension ud over 16,8 % udbetales som løn.

  Du skal indgå en aftale med din arbejdsgiver, hvis du ønsker mere i løn til gengæld for mindre i pensionsbidrag.
  Du kan også vælge at indbetale mere til din pensionsordning mod til gengæld at få mindre udbetalt i løn.
   
  Herudover er der i pensionsordningen en række muligheder for at sammensætte pensionen, så den passer bedst muligt til din livssituation. Fx at fravælge ægtefællepensionen og til gengæld få en højere egenpension, når du skal pensioneres. Ligeledes kan du fx vælge en højere dækning ved invaliditet mod en mindre egenpension ved pensionsalderen.
   
  Hvis du vil vide mere om pensionsordningen, kan du kontakte Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger på tlf. 7755 6333 eller via hjemmesiden.
 • Ansat på individuel kontrakt

  ​Hvis du er ansat på en individuel kontrakt, vil det være den konkrete kontrakt, der afgør, hvilken pensionsordning du er omfattet af.

  Det betyder også, at du selv skal huske at få aftalt, dels til hvilken pensionsordning der skal indbetales, dels hvor meget du selv hhv. arbejdsgiveren skal indbetale.
   
  Du kan altid som JA'er vælge at bruge Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD).

 • Pensionsordning - PJD

  Som offentligt ansat vil du som udgangspunkt blive omfattet af Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD).

  Det vil dog være muligt for dig at blive i din hidtidige pensionsordning, hvis arbejdsgiveren vil acceptere dette, og hvis din hidtidige pensionsordning er godkendt af aftaleparterne.

 • Dine tal hos PJD

  Du har på PJD's hjemmeside mulighed for at se tallene for din pension - både din opsparing og dine forsikringsdækninger. Du skal bruge dit eget login på PJDs hjemmeside.

  Link til PJD's hjemmeside

   

 • Tjenestemand/tjenestemandslignende ansættelse

  Er du ansat som tjenestemand, vil du være omfattet af ”Lov om tjenestemandspension”.
   
  Tjenestemandspension beregnes i forhold til, hvor mange år du har været ansat, og hvilket skalatrin du er ansat på.
  Du kan højst optjene 37 års pensionsalder. Der er herefter mulighed for optjening af et engangsbeløb i stedet for pensionsindbetaling.
   
  Du skal være opmærksom på, at tjenestemandspension optjenes i hele år. Inden du går på pension, er det derfor en god ide at tjekke, hvornår du i pensionsmæssig forstand påbegynder et nyt optjeningsår. Du skal ligeledes være opmærksom på reglerne for førtidspensionsfradrag, dvs. nedgang i pension, hvis du går på pension før folkepensionsalderen.

  Hvis du har ret til opsat pension fra en tidligere ansættelse som tjenestemand, vil pensionen blive udbetalt, når du kommer til folkepensionsalderen. Afhængig af, hvornår du blev ansat, kan du have ret til at anmode om at få den opsatte pension udbetalt, allerede fra du fylder 60 år. Vælger du dette, vil pensionsudbetalingen blive reduceret med et livsvarigt førtidspensionsfradrag.

  Der er også i tjenestemandspensionssystemet mulighed for at få pension ved uarbejdsdygtighed.
   
  Er du ansat i staten, kan du se mere om tjenestemandspension og dine personlige pensionsoplysninger på www.tjenestemandspension.dk under ”Beregn pension”.
   
  Er du ansat i en kommune eller i en region, må du spørge på personalekontoret.
   
  Er du ansat på tjenestemandslignende vilkår, vil du være omfattet af stort set de samme regler om tjenestemandspension, som gælder for ”rigtige” tjenestemænd - se ovenfor.
   
  Du skal dog være opmærksom på, at der for ansatte på tjenestemandslignende vilkår ikke er mulighed for at få ”ventepenge”.

Mit JA