Gå til sidens indhold

Staten

Find oversiger over løn for ansatte i staten.

Nyt Lønsystem

Overenskomstansatte i staten

Reguleringsprocent 1,103236
Ugentlig arbejdstid 37 timer
Satser gældende fra 1. april 2020

 

Anciennitet Løntrin Grundbeløb netto pr. 01.04.2012 Nettoløn til udbetaling Samlet bidrag til pension 17,10% Bruttoløn inkl. pension
Bachelorer 1 år 1 245.399,00 270.733,01 46.295,34 317.028,36
      22.561,08 3.857,95 26.419,03
Bachelorer 2 år 2 251.119,00 277.043,52 47.374,44 324.417,96
      23.086,96 3.947,87 27.034,83
1 år cand. + Bac. 3 år 4 285.240,00 314.687,04 53.811,48 368.498,52
      26.223,92 4.484,29 30.708,21
2 år cand + Bac. 4 år 4 285.240,00 314.687,04 53.811,48 368.498,52
      26.223,92 4.484,29 30.708,21
3 år + Bac. 5 år 5 307.417,00 339.153,50 57.995,25 397.148,75
      28.262,79 4.832,94 33.095,73
4 år cand. 6 327.643,00 361.467,55 61.810,95 423.278,50
      30.122,30 5.150,91 35.273,21
5 år cand. og flg. 8 347.571,00 383.452,84 65.570,44 449.023,28
      31.954,40 5.464,20 37.418,61
 • Special- og chefkonsulenter

  Reguleringsprocent  1,103236
  Beløb pr. år og måned
  Ugentlig arbejdstid 37 timer
  Satser gældende fra 1. april 2020 

    Grundbeløb netto pr.
  01.04.2012
  Nettoløn til udbetaling Samlet bidrag til pension 17,10 % Bruttoløn
  Specialkonsulent        
  - basisløn, min. 450.909,00 497.459,04 85.065,50 582.524,54
      41.454,92 7.088,79 48.543,71
  - basisløn, max. 472.431,00 521.202,89 89.125,69 610.328,58
      43.433,57 7.427,14 50.860,72
  Chefkonsulent        
  - basisløn, min. 485.345,00 535.450,08 91.561,96 627.012,04
      44.620,84 7.630,16 52.251,00
  - basisløn, max. 511.173,00 563.944,46 96.434,50 660.378,96
      46.995,37 8.036,21 55.031,58

   

 • Tillæg ved universiteter med tilhørende forskningsinstitutioner

  Reguleringsprocent  1,103236
  Beløb pr. år og måned
  Ugentlig arbejdstid 37 timer
  Satser gældende fra 1.april 2020 

  Tillægstype Grundbeløb netto 01.04.2012 Nettotillæg til udbetaling Samlet bidrag til pension 17,10 % Bruttoløn inkl. pension
  Videnskabelig assistent 37.200,00 41.040,38 7.017,90 48.058,28
      3.420,03 584,83 4.004,86
  Stillinger på adjunktniveau 49.300,00 54.389,53 9.300,61 63.690,15
      4.532,46 775,05 5.307,51
  Stillinger på lektorniveau  89.100,00 98.298,33 16.809,01 115.107,34
  samt seniorrådgivere   8.191,53 1.400,75 9.592,28
  Professor med særlige 171.700,00 189.425,62 32.391,78 221.817,40
  opgaver, (PMSO'er)*   15.785,47 2.699,32 18.484,78
  *) Ydes ofte med en lokalt aftalt højere sats.
  Hidtidige tillæg, der forsætter indtil ansættelsens ophør eller udløb
       
  Kandidatstipendiat / forskningsassistent
  studieadjunkt, de første3 år 
  34.100,00 37.620,35 6.433,08 44.053,43
      3.135,03 536,09 3.671,12
  Studieadjunkt efter 3 år 43.900,00 48.432,06 8.281,88 56.713,94
      4.036,01 690,16 4.726,16
  Studielektor 71.800,00 79.212,34 13.545,31 92.757,66
      6.601,03 1.128,78 7.729,80
 • Lønnede ph.d.-stipendiater

  Reguleringsprocent 1,103236
  Beløb pr. år og måned
  Ugentlig arbejdstid 37 timer
  Satser gældende fra 1. april 2020 

  Anciennitet År Løntrin

  Grundbeløb fra ny løn 01.04.2012

  PH.d. tillæg uden pension grundbeløb Nettoløn til udbetaling Samlet bidrag til pension 17,10 % Bruttoløn
               
  Indskrevet ved dansk institution        
               
  1 4 285.240,00 14.900,00 331.125,25 53.811,48 384.936,74
          27.593,77 4.484,29 32.078,06
  2 4 285.240,00 14.900,00 331.125,25 53.811,48 384.936,74
          27.593,77 4.484,29 32.078,06
  3 5 307.417,00 14.900,00 355.591,72 57.995,25 413.586,97
          29.632,64 4.832,94 34.465,58
  4 6 327.643,00 14.900,00 377.905,77 61.810,95 439.716,72
          31.492,15 5.150,91 36.643,06
  5 og flg. 8 347.571,00 14.900,00 399.891,06 65.570,44 465.461,49
          33.324,25 5.464,20 38.788,46
 • Undervisningstillæg på landbrugs- og erhvervsskoler

  Reguleringsprocent 1,103236
  Beløb pr. år og måned
  Ugentlig arbejdstid 37 timer
  Satser gældende fra 1. april 2020 

  Basisløn, Nyt lønsystem trin 4-8,  se ark. 1, Statens overenskomst 

  undersvisningtillæg til Adjunk/lektor tillæg Nyt grundbeløb 01.04.2012 Nettotillæg til udbetaling Samlet bidrag til pension 17,10 % Bruttoløn inkl. pension
  Undervisningsanciennitet        
  1. år 38.000,00 41.922,97 7.168,83 49.091,80
      3.493,58 597,40 4.090,98
  2. år 38.000,00 41.922,97 7.168,83 49.091,80
      3.493,58 597,40 4.090,98
  3 år.  50.000,00 55.161,80 9.432,67 64.594,47
      4.596,82 786,06 5.382,87
  4. år 50.000,00 55.161,80 9.432,67 64.594,47
      4.596,82 786,06 5.382,87
  5. år 50.000,00 55.161,80 9.432,67 64.594,47
      4.596,82 786,06 5.382,87
  6 år. 50.000,00 55.161,80 9.432,67 64.594,47
      4.596,82 786,06 5.382,87
  7 år og følgende år 72.500,00 79.984,61 13.677,37 93.661,98
      6.665,38 1.139,78 7.805,16
 • Professionshøjskoler og erhvervsakademier

  Reguleringsprocent  1,103236
  Beløb pr. år og måned
  Ugentlig arbejdstid 37 timer
  Satser gældende fra 1. april 2020 

  Adjunker og lektorer        
  Basisløn til adjunker og lektorer, Nyt lønsystem trin 4-8,  se ark. 1, Statens overenskomst    
    Nyt grundbeløb 01.04.2012 Nettotillæg til udbetaling  Samlet bidrag til pension 17,10 % Bruttoløn inkl. pension
  Tillægstype     17,10% pension
  Adjunkt tillæg 42.000,00 46.335,91 7.923,44 54.259,35
      3.861,33 660,29 4.521,61
  Lektor tillæg 83.000,00 91.568,59 15.658,23 107.226,82
      7.630,72 1.304,85 8.935,57
  Docenter         
  Basislønnen til docenter 471.800,00 520.506,74 89.006,65 609.513,40
  udgør kr. 471.800 kr. årligt    43.375,56 7.417,22 50.792,78
  Til docenter aftales tillæg lokalt. Opnås der ikke enighed om andet, ydes et tillæg på 40.000 kr *
  * Minimum tillæg 40.000,00 44.129,44 7.546,13 51.675,57
  til docenter   3.677,45 628,84 4.306,30
 • Turnustillæg

  Til forstfuldmægtige på ny ordning, gammelt og nyt lønsystem

  Udbetales efter 6 års ansættelse, når forudsætninger er opfyldte

  Reguleringsprocent 1,103236
  Beløb pr. år og måned
  Ugentlig arbejdstid 37 timer
  Satser gældende fra 1. april 2020

  Grundbeløb netto 01.04.2012 Nettotillæg til udbetaling Samlet bidrag til pension 17,10 % Bruttoløn inkl. pension
  27.800,00 30.669,96 5.244,56 35.914,52
    2.555,83 437,05 2.992,88
 • Rådighedstillæg på ny løn

  Til fuldmægtige og forstfuldmægtige

  Reguleringsprocent  1,103236
  Beløb pr. år og måned
  Ugentlig arbejdstid 37 timer
  Satser gældende fra 1. april 2020

  Basisløn til fuldmægtige, Nyt lønsystem trin 4-8, se ark. 1, Statens overenskomst.

  Anciennitet år Grundbeløb netto 01.04.2012 Nettotillæg til udbetaling Samlet bidrag til pension 9 % Bruttoløn
  1 - 3 36.700,00 40.488,76 3.643,99 44.132,75
      3.374,06 303,67 3.677,73
  4 - 6 41.900,00 46.225,59 4.160,30 50.385,89
      3.852,13 346,69 4.198,82
  7 - 8 48.500,00 53.506,95 4.815,63 58.322,57
      4.458,91 401,30 4.860,21
  9 og følgende 57.000,00 62.884,45 5.659,60 68.544,05
      5.240,37 471,63 5.712,00

   

 • Chefer med ansættelse på individuel kontrakt

  Reguleringsprocent 1,103236
  Beløb pr. år og måned
  Ugentlig arbejdstid 37 timer
  Satser gældende fra 1. april 2020

    Grundbeløb netto pr. 31.04.2012 Nettoløn til udbetaling Samlet bidrag til pension min. 16,80 % Bruttoløn inkl. pension
  Gruppe 1        
   - basisløn, min. 517.094    570.477 95.840 666.317
      47.540 7.987 55.526
  - basisløn, max. 575.745    635.183 106.711 741.893
      52.932 8.893 61.824
  Gruppe 2        
  - basisløn, min. 592.911    654.121 109.892 764.013
      54.510 9.158 63.668
  - basisløn, max. 704.880    777.649 130.645 908.294
      64.804 10.887 75.691
  Gruppe 3 797.263    879.569 147.768 1.027.337
      73.297 12.314 85.611
  Gruppe 4 891.980    984.064 165.323 1.149.387
      82.005 13.777 95.782
 • Eksterne lektorer

  Aftale med Akademikernes Centralorganisation om eksterne lektorer 
   
  Satser pr. 1. april 2020 
  Grundbeløb m.v. pr. time 
  Reguleringsprocent 1,103236

    Grundbeløb 04/01/12 pr. time Aflønning pr. arbejdstime kr. Forberedelse pr. undervisningstime, minutter Samlet timeløn pr. undervisningstime, kr. 
  Universiteter og høje-re læreanstalter 247,01 272,51    150 953,79   
 • Censorvederlag

  Satser pr. 1. oktober 2020
  Grundbeløb m.v. pr. time 
  Reguleringsprocent 1,103236

    Grundbeløb 01.04.2012 for aflønning Honorar pr. censor-time, kr.
  Område    
  Universiteter og højere læreanstalter (sats A) 414,40    457,19
  Seminarier og tilsvarende (sats B) 342,87    378,27
  Gymnasier og tilsvarende (sats C) 285,11    314,54
 • Timelønninger ved undervisning

  Satser pr. 1. oktober 2020
  Grundbeløb m.v. pr. time 
  Reguleringsprocent 1,103236

    Grundbeløb 04/01/12 pr. time Aflønning pr. arbejdstime kr. Forberedelse pr. undervisnings-time, minutter Samlet timeløn
  Universiteter og højere læreanstalter 226,95 250,38    90 625,95   
  Seminarier og tilsvarende 226,95 250,38    60 500,76   
  Gymnasier og tilsvarende 226,95 250,38    40 417,30   
 • Tjenestemænd i staten løntrin 37-55+

  Statens satser 1. april 2014

  Skala-trin Periode Pensions-givende løn Løn efter stedtillægssats Skala-
        II III IV V VI trin
  37 år 330.714 335.167 337.264 338.715 340.812 342.265 37
    måned 27.559,50 27.930,58 28.105,33 28.226,25 28.401,00 28.522,08  
  38 år 337.473 341.200 342.955 344.169 345.924 347.140 38
    måned 28.122,75 28.433,33 28.579,58 28.680,75 28.827,00 28.928,33  
  39 år 344.423 347.291 348.644 349.580 350.930 351.866 39
    måned 28.701,92 28.940,92 29.053,67 29.131,67 29.244,17 29.322,17  
  40 år 351.553 353.517 354.440 355.081 356.005 356.645 40
    måned 29.296,08 29.459,75 29.536,67 29.590,08 29.667,08 29.720,42  
  41 år 358.869 359.877 360.350 360.680 361.154 361.481 41
    måned 29.905,75 29.989,75 30.029,17 30.056,67 30.096,17 30.123,42  
  42 år 366.375 366.376 366.376 366.376 366.376 366.376 42
    måned 30.531,25 30.531,33 30.531,33 30.531,33 30.531,33 30.531,33  
  43 år 374.509 374.510 374.510 374.510 374.510 374.510 43
    måned 31.209,08 31.209,17 31.209,17 31.209,17 31.209,17 31.209,17  
  44 år 382.866 382.865 382.865 382.865 382.865 382.865 44
    måned 31.905,50 31.905,42 31.905,42 31.905,42 31.905,42 31.905,42  
  45 år 391.453 391.453 391.453 391.453 391.453 391.453 45
    måned 32.621,08 32.621,08 32.621,08 32.621,08 32.621,08 32.621,08  
  46 år 400.277 400.277 400.277 400.277 400.277 400.277 46
    måned 33.356,42 33.356,42 33.356,42 33.356,42 33.356,42 33.356,42  
  47 år 418.658 418.658 418.658 418.658 418.658 418.658 47
    måned 34.888,17 34.888,17 34.888,17 34.888,17 34.888,17 34.888,17  
  48 år 446.777 446.778 446.778 446.778 446.778 446.778 48
    måned 37.231,42 37.231,50 37.231,50 37.231,50 37.231,50 37.231,50  
  49 år 477.933 477.933 477.933 477.933 477.933 477.933 49
    måned 39.827,75 39.827,75 39.827,75 39.827,75 39.827,75 39.827,75  
  50 år 527.890 527.889 527.889 527.889 527.889 527.889 50
    måned 43.990,83 43.990,75 43.990,75 43.990,75 43.990,75 43.990,75  
  51 år 600.644 600.643 600.643 600.643 600.643 600.643 51
    måned 50.053,67 50.053,58 50.053,58 50.053,58 50.053,58 50.053,58  
  52 år 659.482 659.482 659.482 659.482 659.482 659.482 52
    måned 54.956,83 54.956,83 54.956,83 54.956,83 54.956,83 54.956,83  
  53 år 737.908 737.906 737.906 737.906 737.906 737.906 53
    måned 61.492,33 61.492,17 61.492,17 61.492,17 61.492,17 61.492,17  
  54 år 832.096 832.096 832.096 832.096 832.096 832.096 54
    måned 69.341,33 69.341,33 69.341,33 69.341,33 69.341,33 69.341,33  
  55 år 937.723 937.723 937.723 937.723 937.723 937.723 55
    måned 78.143,58 78.143,58 78.143,58 78.143,58 78.143,58 78.143,58  
  55+ år 999.544 999.544 999.544 999.544 999.544 999.544 55+
    måned 83.295,33 83.295,33 83.295,33 83.295,33 83.295,33 83.295,33  

Kontakt

Tina Lydeking Andersen
Kontorfuldmægtig

Tina
Mit JA