Gå til sidens indhold

Staten

Find oversiger over løn for ansatte i staten.

Nyt Lønsystem

Overenskomstansatte i staten

Regueringsprocent 1,08491
Ugentlig arbejdstid 37 timer
Satser gældende fra 1. april 2019

 

    Grundbeløb netto pr. 01.04.2012 Nettoløn til udbetaling Samlet bidrag til pension 17,10 % Egen andel af bidrag til pension, 1/3 Ferieberettiget løn, gl. bruttoløn
Anciennitet Løntrin          
ba1 1 245.399,00 266.236,07 45.526,37 15.175,46 281.411,53
      22.186,34 3.793,86 1.264,62 23.450,96
ba2 2 251.119,00 272.441,77 46.587,54 15.529,18 287.970,95
      22.703,48 3.882,30 1.294,10 23.997,58
1 + ba3 4 285.240,00 309.460,01 52.917,66 17.639,22 327.099,23
      25.788,33 4.409,81 1.469,94 27.258,27
2 + ba4 4 285.240,00 309.460,01 52.917,66 17.639,22 327.099,23
      25.788,33 4.409,81 1.469,94 27.258,27
3 + ba5 5 307.417,00 333.520,08 57.031,93 19.010,64 352.530,73
      27.793,34 4.752,66 1.584,22 29.377,56
4 6 327.643,00 355.463,49 60.784,26 20.261,42 375.724,91
      29.621,96 5.065,35 1.688,45 31.310,41
5 og flg. 8 347.571,00 377.083,60 64.481,30 21.493,77 398.577,37
      31.423,63 5.373,44 1.791,15 33.214,78
 • Special- og chefkonsulenter

  Reguleringsprocent  1,08491
  Beløb pr. år og måned
  Ugentlig arbejdstid 37 timer
  Satser gældende fra 1.april 2019 

    Grundbeløb netto pr. 01.04.2012 Nettoløn til udbetaling Samlet bidrag til pension 17,10 % Egen andel af bidrag til pension 1/3 Ferieberettiget løn, gl. brutto løn
             
  Specialkonsulent          
  - basisløn, min. 450.909,00 489.196,13 83.652,54 27.884,18 517.080,31
      40.766,34 6.971,04 2.323,68 43.090,03
  - basisløn, max. 472.431,00 512.545,59 87.645,30 29.215,10 541.760,69
      42.712,13 7.303,77 2.434,59 45.146,72
  Chefkonsulent          
  - basisløn, min. 485.345,00 526.556,13 90.041,10 30.013,70 556.569,83
      43.879,68 7.503,42 2.501,14 46.380,82
  - basisløn, max. 511.173,00 554.577,21 94.832,70 31.610,90 586.188,11
      46.214,77 7.902,73 2.634,24 48.849,01

   

 • Tillæg ved universiteter med tilhørende forskningsinstitutioner

  Reguleringsprocent  1,08491
  Beløb pr. år og måned
  Ugentlig arbejdstid 37 timer
  Satser gældende fra 1.april 2019 

    Grundbeløb til netto 01.04.2012 Nettotillæg til udbetaling Samlet bidrag til pension 17.10 % Egen andel af bidrag til pension 1/3 Ferieberettiget tillæg gl. bruttotillæg
  Videnskabelig assistent 37.200,00 40.358,69 6.901,34 2.300,45 42.659,13
      3.363,22 575,11 191,70 3.554,93
  Stillinger på adjunktniveau 49.300,00 53.486,11 9.146,13 3.048,71 56.534,82
      4.457,18 762,18 254,06 4.711,24
  Stillinger på lektorniveau samt seniorrådgivere 89.100,00 96.665,57 16.529,81 5.509,94 102.175,51
      8.055,46 1.377,48 459,16 8.514,63
  Professor med særlige opgaver (PMSO'er) 171.700,00 186.279,22 31.853,75 10.617,92 196.897,13
  opgaver, (PMSO'er)*   15.523,27 2.654,48 884,83 16.408,09
  *) Ydes ofte med en lokalt aftalt højere sats        
  Hidtidige tillæg, der fortsætter indtil ansættelsens ophør eller udløb          
  Kandidatstipendiat /forskningsassistent, studieadjunkt, de første 3 år 34.100,00 36.995,47 6.326,22 2.108,74 39.104,21
      3.082,96 527,19 175,73 3.258,68
  Studieadjunkt efter 3 år 43.900,00 47.627,59 8.144,32 2.714,77 50.342,37
      3.968,97 678,69 226,23 4.195,20
  Studielektor 71.800,00 77.896,61 13.320,32 4.440,11 82.336,72
      6.491,38 1.110,03 370,01 6.861,39
 • Lønnede ph.d.-stipendiater

  Reguleringsprocent  1,08491
  Beløb pr. år og måned
  Ugentlig arbejdstid 37 timer
  Satser gældende fra 1.april 2019 

      Grundbeløb netto pr. 01.04.2012 PH.d tillæg uden pension grundbeløb Nettoløn til udbetaling Samlet bidrag til pension 17,10 % Egen andel af bidrag til pension, 1/3 Ferieberettiget løn, gl. bruttoløn
  År løntrin            
  Indskrevet ved dansk institution          
  1 4 285.240,00 14.900,00 325.625,19 52.917,66 17.639,22 343.264,41
          27.135,43 4.409,81 1.469,94 28.605,37
  2 4 285.240,00 14.900,00 325.625,19 52.917,66 17.639,22 343.264,41
          27.135,43 4.409,81 1.469,94 28.605,37
  3 5 307.417,00 14.900,00 349.685,26 57.031,93 19.010,64 368.695,90
          29.140,44 4.752,66 1.584,22 30.724,66
  4 6 327.643,00 14.900,00 371.628,67 60.784,26 20.261,42 391.890,09
          30.969,06 5.065,35 1.688,45 32.657,51
  5 og flg. 8 347.571,00 14.900,00 393.248,78 64.481,30 21.493,77 414.742,54
          32.770,73 5.373,44 1.791,15 34.561,88
  *) Bidraget til pension udgør 85 pct. af det beregnede beløb      
                 
  Indskrevet ved udenlandsk institution Grundbeløb er aftalt forhøjet pr. oktober 2008
      Grundbeløb fra ny løn 01.04.2012 PH.d tillæg uden pension grundbeløb Nettoløn til udbetaling Samlet bidrag til pension 17,10 % Egen andel af bidrag til pension, 1/3 Ferieberettiget løn, gl. bruttoløn
  Anciennitet - hele studietiden   231.987,00 0,00 251.685,25 46.938,67 15.646,22 267.331,47
          20.973,77 3.911,56 1.303,85 22.277,62
 • Undervisningstillæg på landbrugs- og erhvervsskoler

  Reguleringsprocent  1,084911 
  Beløb pr. år og måned
  Ugentlig arbejdstid 37 timer
  Satser gældende fra 1.april 2019 

  Basisløn, Nyt lønsystem trin 4-8,  se ark. 1, Statens overenskomst 

   

  Undersvisningtillæg til Adjunk/lektor tillæg Nyt grundbeløb 01.04.2012 Nettoløn til udbetaling Samlet bidrag til pension 17,10 % Egen andel af bidrag til pension, 1/3 Ferieberettiget løn, gl. bruttoløn
  Undervisnings anciennitet          
  1. år 38.000,00 39.612,95 6.773,81 2.257,94 41.870,89
      3.301,08 564,48 188,16 3.489,24
  2. år 38.000,00 39.612,95 6.773,81 2.257,94 41.870,89
      3.301,08 564,48 188,16 3.489,24
  3 år. 50.000,00 52.122,30 8.912,91 2.970,97 55.093,27
      4.343,53 742,74 247,58 4.591,11
  4. år 50.000,00 52.122,30 8.912,91 2.970,97 55.093,27
      4.343,53 742,74 247,58 4.591,11
  5. år 50.000,00 52.122,30 8.912,91 2.970,97 55.093,27
      4.343,53 742,74 247,58 4.591,11
  6 år. 50.000,00 52.122,30 8.912,91 2.970,97 55.093,27
      4.343,53 742,74 247,58 4.591,11
  7 år og følgende år 72.500,00 75.577,34 12.923,72 4.307,91 79.885,24
        1.076,98 358,99 6.657,10
 • Professionshøjskoler og erhvervsakademier

  Reguleringsprocent  1,08491
  Beløb pr. år og måned
  Ugentlig arbejdstid 37 timer
  Satser gældende fra 1.april 2019 

  Adjunkter og lektorer          
  Basisløn til adjunker og lektorer, Nyt lønsystem trin 4-8, se ark. 1, Statens overenskomst     
    Nyt grundbeløb pr. 01.04.2012 Nettoløn til udbetaling Samlet bidrag til pension 17,10 % Egen andel af bidrag til pension, 1/3 Ferieberettiget løn, gl. bruttoløn
  Adjunkt tillæg 42.000,00 45.566,26 7.791,83 2.597,28 48.163,54
      3.797,19 649,32 216,44 4.013,63
  Lektor tillæg 83.000,00 90.047,61 15.398,14 5.132,71 95.180,33
      7.503,97 1.283,18 427,73 7.931,69
             
  Docenter          
  Basislønnen til docenter udgør kr. 471.800 kr. årligt 471.800,00 511.861,01 87.528,23 29.176,08 541.037,09
      42.655,08 7.294,02 2.431,34 45.086,42
             
  Til docenter aftales tillæg lokalt. Opnås der ikke enighed om andet, ydes et tillæg på 40.000 kr *  
  * Minimum tillæg til docenter 40.000,00 43.396,44 7.420,79 2.473,60 45.870,04
      3.616,37 618,40 206,13 3.822,50
 • Turnustillæg

  il forstfuldmægtige på ny ordning, gammelt og nyt lønsystem

  Udbetales efter 6 års ansættelse, når forudsætninger er opfyldte

  Reguleringsprocent  1,08491
  Beløb pr. år og måned
  Ugentlig arbejdstid 37 timer
  Satser gældende fra 1.april 2019

  Grundbeløb netto pr. 01.04.2012 Nettoløn til udbetaling Samlet bidrag til pension 17,10 % Egen andel af bidrag til pension, 1/3 Ferieberettiget løn, gl. bruttoløn
  27.800,00 30.160,53 5.157,45 1.719,15 31.879,68
    2.513,38 429,79 143,26 2.656,64
 • Rådighedstillæg på ny løn

  Reguleringsprocent  1,08491
  Beløb pr. år og måned
  Ugentlig arbejdstid 37 timer
  Satser gældende fra 1.april 2019

  Anciennitet Grundbeløb netto pr. 01.04.2012 Nettoløn til udbetaling Samlet bidrag til pension 17,10 % Egen andel af bidrag til pension, 1/3 Ferieberettiget løn, gl. bruttoløn
  1 - 3 36.700,00 39.816,23 3.583,46 1.194,49 41.010,72
      3.318,02 298,62 99,54 3.417,56
  4 - 6 41.900,00 45.457,77 4.091,20 1.363,73 46.821,50
      3.788,15 340,93 113,64 3.901,79
  7 - 8 48.500,00 52.618,18 4.735,64 1.578,55 54.196,73
      4.384,85 394,64 131,55 4.516,39
  9 og følgende 57.000,00 61.839,93 5.565,59 1.855,20 63.695,12
      5.153,33 463,80 154,60 5.307,93
 • Chefer med ansættelse på individuel kontrakt

  Reguleringsprocent  1,085
  Beløb pr. år og måned
  Ugentlig arbejdstid 37 timer
  Satser gældende fra 1.april 2019

    Grundbeløb netto pr. 01.04.2012 Nettoløn til udbetaling Samlet bidrag til pension 17,10 % Egen andel af bidrag til pension, 1/3 Ferieberettiget løn, gl. bruttoløn
  Gruppe 1          
  - basisløn, min. 517.094   561.001 94.248 31.416 592.417
      46.750 7.854 2.618 49.368
  - basisløn, max. 575.745   624.632 104.938 34.979 659.611
      52.053 8.745 2.915 54.968
  Gruppe 2          
  - basisløn, min. 592.911   643.256 108.067 36.022 679.278
      53.605 9.006 3.002 56.606
  - basisløn, max. 704.880   764.732 128.475 42.825 807.557
      63.728 10.706 3.569 67.296
  Gruppe 3 797.263   864.959 145.313 48.438 913.397
      72.080 12.109 4.036 76.116
  Gruppe 4 891.980   967.719 162.577 54.192 1.021.911
      80.643 13.548 4.516 85.159
 • Eksterne lektorer

  Aftale med Akademikernes Centralorganisation om eksterne lektorer 
   
  Satser pr. 1.april 2019 
  Grundbeløb m.v. pr. time 
  Reguleringsprocent  1,085

   

  Grundbeløb 04/01/12 pr. time

  Aflønning pr. arbejdstime kr. Forberedelse pr. undervisnings- time, minutter Samlet timeløn pr. undervisningstime, kr.
  Universiteter og høje-        
  re læreanstalter 247,01 267,98   150 937,94  
 • Censorvederlag

  Satser pr. 1. oktober 2019
  Grundbeløb m.v. pr. time 
  Reguleringsprocent 1,09401

    Grundbeløb Honorar
  Område 01.04.2012
  for aflønning
  pr. censor-
  time, kr.
  Universiteter og højere læreanstalter (sats A) 414,40 453,36
  Seminarier og tilsvarende (sats B) 342,87 375,10
  Gymnasier og tilsvarende (sats C) 285,11 311,91
 • Timelønninger ved undervisning

  Satser pr. 1. oktober 2019
  Grundbeløb m.v. pr. time 
  Reguleringsprocent 1,09401

  Grundbeløb
  04/01/12
  Aflønning pr.       Forberedelse
  arbejdstime   r. undervisnings-
  Samlet timeløn
  pr. undervis-
  Område                                                                               pr. time kr.     time, minutter ningstime, kr.
  Universiteter og højere læreanstalter 226,95 248,28 90 620,71
  Seminarier og tilsvarende 226,95 248,28 60 496,57
  Gymnasier og tilsvarende 226,95 248,28 40 413,81
 • Tjenestemænd i staten løntrin 37-55+

  Statens satser 1. april 2014

  Skala- Periode Pensions- Løn efter stedtillægssats
  trin   givende løn II III IV V VI
  37 år 330.714 335.167 337.264 338.715 340.812 342.265
    måned 27.559,50 27.930,58 28.105,33 28.226,25 28.401,00 28.522,08
  38 år 337.473 341.200 342.955 344.169 345.924 347.140
    måned 28.122,75 28.433,33 28.579,58 28.680,75 28.827,00 28.928,33
  39 år 344.423 347.291 348.644 349.580 350.930 351.866
    måned 28.701,92 28.940,92 29.053,67 29.131,67 29.244,17 29.322,17
  40 år 351.553 353.517 354.440 355.081 356.005 356.645
    måned 29.296,08 29.459,75 29.536,67 29.590,08 29.667,08 29.720,42
  41 år 358.869 359.877 360.350 360.680 361.154 361.481
    måned 29.905,75 29.989,75 30.029,17 30.056,67 30.096,17 30.123,42
  42 år 366.375 366.376 366.376 366.376 366.376 366.376
    måned 30.531,25 30.531,33 30.531,33 30.531,33 30.531,33 30.531,33
  43 år 374.509 374.510 374.510 374.510 374.510 374.510
    måned 31.209,08 31.209,17 31.209,17 31.209,17 31.209,17 31.209,17
  44 år 382.866 382.865 382.865 382.865 382.865 382.865
    måned 31.905,50 31.905,42 31.905,42 31.905,42 31.905,42 31.905,42
  45 år 391.453 391.453 391.453 391.453 391.453 391.453
    måned 32.621,08 32.621,08 32.621,08 32.621,08 32.621,08 32.621,08
  46 år 400.277 400.277 400.277 400.277 400.277 400.277
    måned 33.356,42 33.356,42 33.356,42 33.356,42 33.356,42 33.356,42
  47 år 418.658 418.658 418.658 418.658 418.658 418.658
    måned 34.888,17 34.888,17 34.888,17 34.888,17 34.888,17 34.888,17
  48 år 446.777 446.778 446.778 446.778 446.778 446.778
    måned 37.231,42 37.231,50 37.231,50 37.231,50 37.231,50 37.231,50
  49 år 477.933 477.933 477.933 477.933 477.933 477.933
    måned 39.827,75 39.827,75 39.827,75 39.827,75 39.827,75 39.827,75
  50 år 527.890 527.889 527.889 527.889 527.889 527.889
    måned 43.990,83 43.990,75 43.990,75 43.990,75 43.990,75 43.990,75
  51 år 600.644 600.643 600.643 600.643 600.643 600.643
    måned 50.053,67 50.053,58 50.053,58 50.053,58 50.053,58 50.053,58
  52 år 659.482 659.482 659.482 659.482 659.482 659.482
    måned 54.956,83 54.956,83 54.956,83 54.956,83 54.956,83 54.956,83
  53 år 737.908 737.906 737.906 737.906 737.906 737.906
    måned 61.492,33 61.492,17 61.492,17 61.492,17 61.492,17 61.492,17
  54 år 832.096 832.096 832.096 832.096 832.096 832.096
    måned 69.341,33 69.341,33 69.341,33 69.341,33 69.341,33 69.341,33
  55 år 937.723 937.723 937.723 937.723 937.723 937.723
    måned 78.143,58 78.143,58 78.143,58 78.143,58 78.143,58 78.143,58
  55+ år 999.544 999.544 999.544 999.544 999.544 999.544
    måned 83.295,33 83.295,33 83.295,33 83.295,33 83.295,33 83.295,33
Mit JA