Gå til sidens indhold

Staten

Find oversiger over løn for ansatte i staten.

Nyt Lønsystem

Overenskomstansatte i staten

Reguleringsprocent 1,102211
Ugentlig arbejdstid 37 timer
Satser gældende fra 1. februar 2021

 

Anciennitet Løntrin Grundbeløb netto pr. 01.04.2012 Nettoløn til udbetaling Samlet bidrag til pension 17,10% Bruttoløn inkl. pension
Bachelorer 1 år 1 245.399,00 270.481,48 46.252,33 316.733,81
      22.540,12 3.854,36 26.394,48
Bachelorer 2 år 2 251.119,00 276.786,12 47.330,43 324.116,55
      23.065,51 3.944,20 27.009,71
1 år cand. + Bac. 3 år 4 285.240,00 314.394,67 53.761,49 368.156,15
      26.199,56 4.480,12 30.679,68
2 år cand + Bac. 4 år 4 285.240,00 314.394,67 53.761,49 368.156,15
      26.199,56 4.480,12 30.679,68
3 år + Bac. 5 år 5 307.417,00 338.838,40 57.941,37 396.779,77
      28.236,53 4.828,45 33.064,98
4 år cand. 6 327.643,00 361.131,72 61.753,52 422.885,24
      30.094,31 5.146,13 35.240,44
5 år cand. og flg. 8 347.571,00 383.096,58 65.509,52 448.606,09
      31.924,71 5.459,13 37.383,84
 • Special- og chefkonsulenter

  Reguleringsprocent  1,102211
  Beløb pr. år og måned
  Ugentlig arbejdstid 37 timer
  Satser gældende fra 1. februar 2021 

    Grundbeløb netto pr. 01.04.2012 Nettoløn til udbetaling Samlet bidrag til pension 17,10 % Bruttoløn
  Specialkonsulent        
  - basisløn, min. 450.909,00 496.996,86 84.986,46 581.983,32
      41.416,40 7.082,21 48.498,61
  - basisløn, max. 472.431,00 520.718,64 89.042,89 609.761,53
      43.393,22 7.420,24 50.813,46
  Chefkonsulent        
  - basisløn, min. 485.345,00 534.952,60 91.476,89 626.429,49
      44.579,38 7.623,07 52.202,46
  - basisløn, max. 511.173,00 563.420,50 96.344,91 659.765,41
      46.951,71 8.028,74 54.980,45
 • Tillæg ved universiteter med tilhørende forskningsinstitutioner

  Reguleringsprocent 1,102211
  Beløb pr. år og måned
  Ugentlig arbejdstid 37 timer
  Satser gældende fra 1. februar 2021 

  Tillægstype Grundbeløb netto 01.04.2012 Nettotillæg til udbetaling Samlet bidrag til pension 17,10 % Bruttoløn inkl. pension
  Videnskabelig assistent 37.200,00 41.002,25 7.011,38 48.013,63
      3.416,85 584,28 4.001,14
  Stillinger på adjunktniveau 49.300,00 54.339,00 9.291,97 63.630,97
      4.528,25 774,33 5.302,58

  Stillinger på lektorniveau
  samt seniorrådgivere

  89.100,00 98.207,00 16.793,40 115.000,40
      8.183,92 1.399,45 9.583,37
  Professor med særlige opgaver, (PMSO'er)* 171.700,00 189.249,63 32.361,69 221.611,32
      15.770,80 2.696,81 18.467,61
  *) Ydes ofte med en lokalt aftalt højere sats      
  Hidtidige tillæg, der fort-sætter indtil ansættelsens ophør eller udløb        
  Kandidatstipendiat / forskningsassistent studieadjunkt, de første 3 år 34.100,00 37.585,40 6.427,10 44.012,50
      3.132,12 535,59 3.667,71
  Studieadjunkt efter 3 år 43.900,00 48.387,06 8.274,19 56.661,25
      4.032,26 689,52 4.721,77
  Studielektor 71.800,00 79.138,75 13.532,73 92.671,48
      6.594,90 1.127,73 7.722,62
  Amanuensis 36.800,00 48.232,29 8.247,72 50.981,53
      4.019,36 687,31 4.248,46
  Docent 88.500,00 115.993,41 19.834,87 122.605,03
      9.666,12 1.652,91 10.217,09
 • Lønnede ph.d.-stipendiater

  Reguleringsprocent 1,102211
  Beløb pr. år og måned
  Ugentlig arbejdstid 37 timer
  Satser gældende fra 1. februar 2021

  Anciennitet år Løntrin Grundbeløb fra ny løn 01.04.2012 PH.d. tillæg uden pension grundbeløb Nettoløn til udbetaling Samlet bidrag til pension 17,10 % Bruttoløn inkl. pension
  Indskrevet ved dansk institution        
  1 4 285.240,00 14.900,00 330.817,61 53.761,49 384.579,10
          27.568,13 4.480,12 32.048,26
  2 4 285.240,00 14.900,00 330.817,61 53.761,49 384.579,10
          27.568,13 4.480,12 32.048,26
  3 5 307.417,00 14.900,00 355.261,34 57.941,37 413.202,71
          29.605,11 4.828,45 34.433,56
  4 6 327.643,00 14.900,00 377.554,66 61.753,52 439.308,19
          31.462,89 5.146,13 36.609,02
  5 og flg. 8 347.571,00 14.900,00 399.519,52 65.509,52 465.029,04
          33.293,29 5.459,13 38.752,42
  På universitetsområdet - ph-d tillæg        
  Grundbeløb fra ny løn 01.04.2012 Ph.d. tillæg til udbetaling          
  14.900,00 16.422,94          
  Indskrevet ved udenlandsk institution   Grundbeløb er aftalt forhøjet pr. oktober 2008
      Grundbeløb fra ny løn 01.04.2012 PH.d. tillæg uden pension grundbeløb Nettoløn til udbetaling Samlet bidrag til pension Ferieberettiget løn gl. bruttoløn-
  hele studietiden   231.987,00 0,00 255.698,62 47.687,16 303.385,78
          21.308,22 3.973,93 25.282,15
 • Undervisningstillæg på landbrugs- og erhvervsskoler

  Reguleringsprocent 1,102211
  Beløb pr. år og måned
  Ugentlig arbejdstid 37 timer
  Satser gældende fra 1. februar 2021 

  Basisløn, Nyt lønsystem trin 4-8,  se ark. 1, Statens overenskomst 

  Undervisningstillæg til Adjunkt/lektor tillæg Nyt grundbeløb 01.04.2012 Nettotillæg til udbetaling Samlet bidrag til pension 17,10 % Bruttoløn inkl. pension
  Undervisnings anciennitet         
  1. år 38.000,00 41.884,02 7.162,17 49.046,19
      3.490,33 596,85 4.087,18
  2. år 38.000,00 41.884,02 7.162,17 49.046,19
      3.490,33 596,85 4.087,18
  3 år.  50.000,00 55.110,55 9.423,90 64.534,45
      4.592,55 785,33 5.377,87
  4. år 50.000,00 55.110,55 9.423,90 64.534,45
      4.592,55 785,33 5.377,87
  5. år 50.000,00 55.110,55 9.423,90 64.534,45
      4.592,55 785,33 5.377,87
  6 år. 50.000,00 55.110,55 9.423,90 64.534,45
      4.592,55 785,33 5.377,87
  7 år og følgende år 72.500,00 79.910,30 13.664,66 93.574,96
      6.659,19 1.138,72 7.797,91
 • Professionshøjskoler og erhvervsakademier

  Reguleringsprocent 1,102211
  Beløb pr. år og måned
  Ugentlig arbejdstid 37 timer
  Satser gældende fra 1. februar 2021 

  Adjunkter og lektorer        
  Basisløn til adjunker og lektorer, Nyt lønsystem trin 4-8,  se ark. 1, Statens overenskomst    
    Nyt grundbeløb 01.04.2012 Nettotillæg til udbetaling Samlet bidrag til pension 17,10 % Bruttoløn inkl. pension
  Adjunkt tillæg 42.000,00 46.292,86 7.916,08 54.208,94
      3.857,74 659,67 4.517,41
  Lektor tillæg 83.000,00 91.483,51 15.643,68 107.127,19
      7.623,63 1.303,64 8.927,27
  Docenter         
  Basislønnen til docenter udgør kr. 471.800 kr. årligt  471.800,00 520.023,15 88.923,96 608.947,11
      43.335,26 7.410,33 50.745,59
  Til docenter aftales tillæg lokalt. Opnås der ikke enighed om andet, ydes et tillæg på 40.000 kr *
  * Minimum tillæg til docenter 40.000,00 44.088,44 7.539,12 51.627,56
      3.674,04 628,26 4.302,30
 • Turnustillæg

  Til forstfuldmægtige på ny ordning, gammelt og nyt lønsystem

  Udbetales efter 6 års ansættelse, når forudsætninger er opfyldte

  Reguleringsprocent 1,102211
  Beløb pr. år og måned
  Ugentlig arbejdstid 37 timer
  Satser gældende fra 1. februar 2021

  Grundbeløb netto 01.04.2012 Nettotillæg til udbetaling Samlet bidrag til pension 17,10 % Bruttoløn inkl. pension
  27.800,00 30.641,47 5.239,69 35.881,162
    2.553,46 436,64 2.990,10
 • Rådighedstillæg på ny løn

  Til fuldmægtige og forstfuldmægtige

  Reguleringsprocent  1,102211 
  Beløb pr. år og måned
  Ugentlig arbejdstid 37 timer
  Satser gældende fra 1. februar 2021

  Basisløn til fuldmægtige, Nyt lønsystem trin 4-8, se ark. 1, Statens overenskomst.

  Anciennitet år Grundbeløb netto 01.04.2012 Nettotillæg til udbetaling Samlet bidrag til pension 9 % Bruttoløn inkl. pension
  1 - 3 36.700,00 40.451,14 3.640,60 44.091,75
      3.370,93 303,38 3.674,31
  4 - 6 41.900,00 46.182,64 4.156,44 50.339,08
      3.848,55 346,37 4.194,92
  7 - 8 48.500,00 53.457,23 4.811,15 58.268,38
      4.454,77 400,93 4.855,70
  9 og følgende 57.000,00 62.826,03 5.654,34 68.480,37
      5.235,50 471,20 5.706,70
 • Chefer med ansættelse på individuel kontrakt

  Reguleringsprocent 1,102211
  Beløb pr. år og måned
  Ugentlig arbejdstid 37 timer
  Satser gældende fra 1. februar 2021

    Grundbeløb netto pr. 31.04.20125 Nettoløn til udbetaling Samlet bidrag til pension min. 16,80 % Bruttoløn inkl. pension
  Gruppe 1        
   - basisløn, min. 517.094 569.947 95.751 665.698
      47.496 7.979 55.475
  - basisløn, max. 575.745 634.592 106.612 741.204
      52.883 8.884 61.767
  Gruppe 2        
  - basisløn, min. 592.911 653.513 109.790 763.303
      54.459 9.149 63.609
  - basisløn, max. 704.880 776.926 130.524 907.450
      64.744 10.877 75.621
  Gruppe 3 797.263 878.752 147.630 1.026.382
      73.229 12.303 85.532
  Gruppe 4 891.980 983.150 165.169 1.148.319
      81.929 13.764 95.693
 • Eksterne lektorer

  Aftale med Akademikernes Centralorganisation om eksterne lektorer 
   
  Satser pr. 1. februar 2021 
  Grundbeløb m.v. pr. time 
  Reguleringsprocent 1,102211

    Grundbeløb 04/01/12 pr. time Aflønning pr. arbejdstime kr. Forberedelse pr. undervisningstime, minutter Samlet timeløn pr. undervisningstime, kr. 
  Universiteter og høje-re læreanstalter 247,01 272,26    150 952,90   
 • Censorvederlag

  Satser pr. 1. april 2020
  Grundbeløb m.v. pr. time 
  Reguleringsprocent 1,103236

    Grundbeløb 01.04.2012 for aflønning Honorar pr. censor-time, kr.
  Område    
  Universiteter og højere læreanstalter (sats A) 414,40    457,19
  Seminarier og tilsvarende (sats B) 342,87    378,27
  Gymnasier og tilsvarende (sats C) 285,11    314,54
 • Timelønninger ved undervisning

  Satser pr. 1. april 2020
  Grundbeløb m.v. pr. time 
  Reguleringsprocent 1,103236

    Grundbeløb 04/01/12 pr. time Aflønning pr. arbejdstime kr. Forberedelse pr. undervisnings-time, minutter Samlet timeløn
  Universiteter og højere læreanstalter 226,95 250,38    90 625,95   
  Seminarier og tilsvarende 226,95 250,38    60 500,76   
  Gymnasier og tilsvarende 226,95 250,38    40 417,30   
 • Tjenestemænd i staten løntrin 37-55+

  Statens satser 1. april 2014

  Skala-trin Periode Pensions-givende løn Løn efter stedtillægssats Skala-
        II III IV V VI trin
  37 år 330.714 335.167 337.264 338.715 340.812 342.265 37
    måned 27.559,50 27.930,58 28.105,33 28.226,25 28.401,00 28.522,08  
  38 år 337.473 341.200 342.955 344.169 345.924 347.140 38
    måned 28.122,75 28.433,33 28.579,58 28.680,75 28.827,00 28.928,33  
  39 år 344.423 347.291 348.644 349.580 350.930 351.866 39
    måned 28.701,92 28.940,92 29.053,67 29.131,67 29.244,17 29.322,17  
  40 år 351.553 353.517 354.440 355.081 356.005 356.645 40
    måned 29.296,08 29.459,75 29.536,67 29.590,08 29.667,08 29.720,42  
  41 år 358.869 359.877 360.350 360.680 361.154 361.481 41
    måned 29.905,75 29.989,75 30.029,17 30.056,67 30.096,17 30.123,42  
  42 år 366.375 366.376 366.376 366.376 366.376 366.376 42
    måned 30.531,25 30.531,33 30.531,33 30.531,33 30.531,33 30.531,33  
  43 år 374.509 374.510 374.510 374.510 374.510 374.510 43
    måned 31.209,08 31.209,17 31.209,17 31.209,17 31.209,17 31.209,17  
  44 år 382.866 382.865 382.865 382.865 382.865 382.865 44
    måned 31.905,50 31.905,42 31.905,42 31.905,42 31.905,42 31.905,42  
  45 år 391.453 391.453 391.453 391.453 391.453 391.453 45
    måned 32.621,08 32.621,08 32.621,08 32.621,08 32.621,08 32.621,08  
  46 år 400.277 400.277 400.277 400.277 400.277 400.277 46
    måned 33.356,42 33.356,42 33.356,42 33.356,42 33.356,42 33.356,42  
  47 år 418.658 418.658 418.658 418.658 418.658 418.658 47
    måned 34.888,17 34.888,17 34.888,17 34.888,17 34.888,17 34.888,17  
  48 år 446.777 446.778 446.778 446.778 446.778 446.778 48
    måned 37.231,42 37.231,50 37.231,50 37.231,50 37.231,50 37.231,50  
  49 år 477.933 477.933 477.933 477.933 477.933 477.933 49
    måned 39.827,75 39.827,75 39.827,75 39.827,75 39.827,75 39.827,75  
  50 år 527.890 527.889 527.889 527.889 527.889 527.889 50
    måned 43.990,83 43.990,75 43.990,75 43.990,75 43.990,75 43.990,75  
  51 år 600.644 600.643 600.643 600.643 600.643 600.643 51
    måned 50.053,67 50.053,58 50.053,58 50.053,58 50.053,58 50.053,58  
  52 år 659.482 659.482 659.482 659.482 659.482 659.482 52
    måned 54.956,83 54.956,83 54.956,83 54.956,83 54.956,83 54.956,83  
  53 år 737.908 737.906 737.906 737.906 737.906 737.906 53
    måned 61.492,33 61.492,17 61.492,17 61.492,17 61.492,17 61.492,17  
  54 år 832.096 832.096 832.096 832.096 832.096 832.096 54
    måned 69.341,33 69.341,33 69.341,33 69.341,33 69.341,33 69.341,33  
  55 år 937.723 937.723 937.723 937.723 937.723 937.723 55
    måned 78.143,58 78.143,58 78.143,58 78.143,58 78.143,58 78.143,58  
  55+ år 999.544 999.544 999.544 999.544 999.544 999.544 55+
    måned 83.295,33 83.295,33 83.295,33 83.295,33 83.295,33 83.295,33  

Kontakt

Tina Lydeking Andersen
Kontorfuldmægtig

Tina
Mit JA