Gå til sidens indhold

Staten

Find oversigter over løn for ansatte i staten.

Overenskomstansatte i staten

Nyt lønsystem   

Reguleringsprocent   1,07497 
Ugentlig arbejdstid 37 timer 
Satser pr. 1. oktober 2018    

    Grundbeløb netto pr. 01.04.2012 Nettoløn til udbetaling Samlet bidrag til pension 17,10% Egen andel af bidrag til pension, 1/3 Ferieberettiget løn, gl. bruttoløn
Anciennitet Løntrin          
ba1 1 245.399,00 263.797,05 45.109,30 15.036,43 278.833,49
      21.983,09 3.759,11 1.253,04 23.236,12
ba2 2 251.119,00 269.945,89 46.160,75 15.386,92 285.332,81
      22.495,49 3.846,73 1.282,24 23.777,73
1 + ba3 4 285.240,00 306.625,01 52.432,88 17.477,63 324.102,64
      25.552,08 4.369,41 1.456,47 27.008,55
2 + ba4 4 285.240,00 306.625,01 52.432,88 17.477,63 324.102,64
      25.552,08 4.369,41 1.456,47 27.008,55
3 + ba5 5 307.417,00 330.464,67 56.509,46 18.836,49 349.301,15
      27.538,72 4.709,12 1.569,71 29.108,43
4 6 327.643,00 352.207,05 60.227,41 20.075,80 372.282,85
      29.350,59 5.018,95 1.672,98 31.023,57
5 og flg. 8 347.571,00 373.629,09 63.890,57 21.296,86 394.925,95
      31.135,76 5.324,21 1.774,74 32.910,50


Lønramme 35 - 42

Beløb pr. år og måned
Satser pr. 1. april 2018

    Pensionsgivende løn, i alt
Lønramme Skalatrin pr. år pr. måned
35 48 450.617 37.551,42
36 49 482.040 40.170,00
37 50 532.425 44.368,75
38 51 605.804 50.483,67
39 52 665.149 55.429,08
40 53 744.247 62.020,58
41 54 839.246 69.937,17
42 55 945.780 78.815,00
42+ 56 1.008.133 84.011,08


Special- og chefkonsulenter

Overenskomstansatte i staten  
  
Reguleringsprocent   1,07497
Ugentlig arbejdstid 37 timer
Satser pr. 1. oktober 2018  

  

  Grundbeløb netto pr. 01.04.2012 Nettoløn til udbetaling Samlet bidrag til pension 17,10% Egen andel af bidrag til pension, 1/3 Ferieberettiget løn, gl. bruttoløn
Specialkonsulent          
- basisløn, min. 450.909,00 484.714,55 82.886,19 27.628,73 512.343,28
    40.392,88 6.907,18 2.302,39 42.695,27
- basisløn, max. 472.431,00 507.850,10 86.842,37 28.947,46 536.797,55
    42.320,84 7.236,86 2.412,29 44.733,13
Chefkonsulent          
- basisløn, min. 485.345,00 521.732,29 89.216,22 29.738,74 551.471,03
    43.477,69 7.434,69 2.478,23 45.955,92
- basisløn, max. 511.173,00 549.496,66 93.963,93 31.321,31 580.817,97
   

45.791,39

7.830,33

2.610,11

48.401,50


Tillæg ved universiteter med tilhørende forskningsinstitutioner

Overenskomstansatte i staten  
 
Reguleringsprocent  1,07497 
Ugentlig arbejdstid 37 timer
Satser pr. 1.oktober 2018

  Grundbeløb netto 01.04.2012 Nettotillæg til udbetaling Samlet bidrag til pension 17,10% Egen andel af bidrag il pension, 1/3 Ferieberettiget tillæg, gl. bruttotillæg
Tillægstype          
Videnskabelig assistent 37.200,00 39.988,96 6.838,11 2.279,37 42.268,33
    3.332,41 569,84 189,95 3.522,36
Stillinger på adjunktniveau 49.300,00 52.996,12 9.062,34 3.020,78 56.016,90
    4.416,34 755,19 251,73 4.668,07
Stillinger på lektorniveau samt seniorrådgivere 89.100,00 95.780,01 16.378,38 5.459,46 101.239,47
    7.981,67 1.364,87 454,96 8.436,62
Professor med særlige opgaver, (PMSO'er)* 171.700,00 184.572,69 31.561,93 10.520,64 195.093,34
*) Ydes ofte med en lokalt aftalt højere sats   15.381,06 2.630,16 876,72 16.257,78
Hidtidige tillæg, der fortsætter indtil ansættelsens ophør eller udløb          
Kandidatstipendiat /forskningsassistent 34.100,00 36.656,55 6.268,27 2.089,42 38.745,97
Studieadjunkt, de første3 år   3.054,71 522,36 174,12 3.228,83
Studieadjunkt efter 3 år 43.900,00 47.191,27 8.069,71 2.689,90 49.881,17
    3.932,61 672,48 224,16 4.156,76
Studielektor 71.800,00 77.182,99 13.198,29 4.399,43 81.582,42
    6.431,92 1.099,86 366,62 6.798,54
Amanuensis 36.800,00 48.232,29 8.247,72 2.749,24 50.981,53
    4.019,36 687,31 229,10 4.248,46
Docent 88.500,00 115.993,41 19.834,87 6.611,62 122.605,03
    9.666,12 1.652,91 550,97 10.217,09


Lønnede ph.d.-stipendiater

Reguleringsprocent   1,07497
Ugentlig arbejdstid 37 timer
Satser gældende pr. 1. oktober 2018

    Grundbeløb fra ny løn 01.04.2012 Ph.d. tillæg uden pension grundbeløb Nettoløn til udbetaling Samlet bidrag til pension* 17,10% Egen andel af bidrag til pension, 1/3 Ferieberettiget løn, gl. bruttoløn
Anciennitet År løntrin            
Indskrevet ved dansk institution          
1 4 285.240,00 14.900,00 322.642,10 52.432,88 17.477,63 340.119,72
        26.886,84 4.369,41 1.456,47 28.343,31
2 4 285.240,00 14.900,00 322.642,10 52.432,88 17.477,63 340.119,72
        26.886,84 4.369,41 1.456,47 28.343,31
3 5 307.417,00 14.900,00 346.481,75 56.509,46 18.836,49 365.318,24
        28.873,48 4.709,12 1.569,71 30.443,19
4 6 327.643,00 14.900,00 368.224,13 60.227,41 20.075,80 388.299,94
        30.685,34 5.018,95 1.672,98 32.358,33
5 og flg. 8 347.571,00 14.900,00 389.646,18 63.890,57 21.296,86 410.943,03
        32.470,51 5.324,21 1.774,74 34.245,25

*) Bidraget til pension udgør 85 pct. af det beregnede beløb

 

Indskrevet ved udenlandsk institution   Grundbeløb er aftalt forhøjet pr. oktober 2008
    Grundbeløb fra ny løn 01.04.2012 PH.d tillæg uden pens pension grundbeløb Nettoløn til udbetaling Samlet bidrag til pension Egen andel af bidrag til pension, 1/3 Ferieberettiget løn, gl. bruttoløn
Anciennitet hele studietiden   231.987,00 0,00 249.379,53 46.508,66 15.502,89 264.882,42
        20.781,63 3.875,72 1.291,91 22.073,53

 

Undervisningstillæg landbrugssk

Reguleringsprocent  1,074972 
Ugentlig arbejdstid 37 timer
Satser pr. 1. oktober 2018  
Basisløn, Nyt lønsystem trin 4-8,  se ark. 1, Statens overenskomst  

Undervisningstillæg til Adjunkt/lektor tillæg Nyt grundbeløb 01.04.2012 Nettotillæg til udbetaling Samlet bidrag til pension 17,10% Egen andel af bidrag til pension, 1/3 Ferieberettiget tillæg, gl. bruttotillæg
Undervisningsanciennitet          
1. år 38.000,00 39.612,95 6.773,81 2.257,94 41.870,89
    3.301,08 564,48 188,16 3.489,24
2. år 38.000,00 39.612,95 6.773,81 2.257,94 41.870,89
    3.301,08 564,48 188,16 3.489,24
3 år. 50.000,00 52.122,30 8.912,91 2.970,97 55.093,27
    4.343,53 742,74 247,58 4.591,11
4. år 50.000,00 52.122,30 8.912,91 2.970,97 55.093,27
    4.343,53 742,74 247,58 4.591,11
5. år 50.000,00 52.122,30 8.912,91 2.970,97 55.093,27
    4.343,53 742,74 247,58 4.591,11
6 år. 50.000,00 52.122,30 8.912,91 2.970,97 55.093,27
    4.343,53 742,74 247,58 4.591,11
7 år og følgende år 72.500,00 75.577,34 12.923,72 4.307,91 79.885,24
      1.076,98 358,99 6.657,10


Professionshøjskoler og erhvervsakademier  

Overenskomstansatte i staten  
  
Reguleringsprocent  1,07497 
Ugentlig arbejdstid 37 timer
Satser pr. 1. oktober 2018  
  
Basisløn til adjunkter og lektorer, Nyt lønsystem trin 4-8,  se ark. 1, Statens overenskomst

Adjunkter og lektorer             
  Nyt Nettotillæg Samlet bidrag Egen andel Ferieberet-
  grundbeløb til til pension af bidrag til tiget tillæg,
Tillægstype 01.04.2012 udbetaling 17,10% pension, 1/3 gl. bruttotillæg
Adjunkt tillæg 42.000,00 45.148,82 7.720,45 2.573,48 47.722,31
    3.762,40 643,37 214,46 3.976,86
Lektor tillæg 83.000,00 89.222,68 15.257,08 5.085,69 94.308,37
    7.435,22 1.271,42 423,81 7.859,03

Docenter

         
Basislønnen til docenter udgør kr. 471.800 kr. årligt 471.800,00 507.171,79 86.726,38 28.908,79 536.080,58
    42.264,32 7.227,20 2.409,07 44.673,38
Til docenter aftales tillæg lokalt. Opnås der ikke enighed om andet, ydes et tillæg på 40.000 kr *  
* Minimum tillæg til docenter 40.000,00 42.998,88 7.352,81 2.450,94 45.449,82
    3.583,24 612,73 204,24 3.787,48

Turnustillæg

Til forstfuldmægtige på ny ordning, gammelt og nyt lønsystem

Udbetales efter 6 års ansættelse, når forudsætninger er opfyldte   
Reguleringsprocent  1,07497  
Ugentlig arbejdstid 37 timer
Satser pr. 1. oktober 2018

Grundbeløb netto 01.04.2012 Nettotillæg til udbetaling Samlet bidrag til pension 17,10% Egen andel af bidrag til pension, 1/3 Ferieberettiget tillæg, gl. bruttotillæg
27.800,00 29.884,22 5.110,20 1.703,40 31.587,62
  2.490,35 425,85 141,95 2.632,30

 

Rådighedstillæg på ny løn til fuldmægtige og forstfuldmægtige   

Reguleringsprocent 1,075 
Ugentlig arbejdstid 37 timer 
Satser pr. 1. oktober 2018    
Basisløn til fuldmægtige, Nyt lønsystem trin 4-8,  se ark. 1, Statens overenskomst

  Grundbeløb netto 01.04.2012 Nettotillæg til udbeatling Samlet bidrag til pension 9% Egen andel af bidrag til pension, 1/3 Ferieberettiget tillæg, gl. bruttotillæg-
Anciennitet år          
1 - 3 36.700,00 39.451,47 3.550,63 1.183,54 40.635,02
    3.287,62 295,89 98,63 3.386,25
4 - 6 41.900,00 45.041,33 4.053,72 1.351,24 46.392,57
    3.753,44 337,81 112,60 3.866,05
7 - 8 48.500,00 52.136,14 4.692,25 1.564,08 53.700,23
    4.344,68 391,02 130,34 4.475,02
9 og følgende 57.000,00 61.273,40 5.514,61 1.838,20 63.111,61
    5.106,12 459,55 153,18 5.259,30

 

Chefer med ansættelse på individuel kontrakt

Reguleringsprocent 1,075 
Ugentlig arbejdstid 37 timer 
Satser pr. 1. oktober 2017

 

  Grundbeløb netto pr. 31.04.2012 Nettoløn til udbetaling Samlet bidrag til pension min. 16,80% Egen andel af bidrag til pension, 1/3 Ferieberettiget løn, gl. bruttoløn
           
Gruppe 1          
- basisløn, min. 517.094   555.862 93.385 31.128 586.990
    46.322 7.782 2.594 48.916
- basisløn, max. 575.745   618.910 103.977 34.659 653.569
    51.576 8.665 2.888 54.464
Gruppe 2          
- basisløn, min. 592.911   637.363 107.077 35.692 673.055
    53.114 8.923 2.974 56.088
- basisløn, max. 704.880   757.726 127.298 42.433 800.159
    63.144 10.608 3.536 66.680
Gruppe 3 797.263   857.035 143.982 47.994 905.029
    71.420 11.998 3.999 75.419
Gruppe 4 891.980   958.854 161.087 53.696 1.012.549
    79.904 13.424 4.475 84.379

Eksterne lektorer 

Aftale med Akademikernes Centralorganisation om eksterne lektorer   
   
Satser pr. 1. oktober 2018   
Grundbeløb m.v. pr. time   
Reguleringsprocent 1,075     

  Grundbeløb 01.04.2012 Aflønning pr. arbejdstime kr. Forberedelse pr. undervisningstime, minutter Samlet timeløn pr. undervisningstime, kr.
Område        
Universiteter og højere læreanstalter 247,01 265,53   150 929,35  

Censorvederlag 

Efter Finansministeriets cirkulære 

Satser pr. 1. april 2017
Grundbeløb m.v. pr. time 
Reguleringsprocent 1,042

  Grundbeløb 01.04.2012 for aflønning Honorar pr. censortime, kr.
Område    
Universiteter og højere læreanstalter (sats A) 414,40   431,99
Seminarier og tilsvarende (sats B) 342,87   357,42
Gymnasier og tilsvarende (sats C) 285,11   297,21

 

Timelønninger ved undervisning 

Efter Finansministeriets cirkulære 
 
Satser pr. 1. april 2017
Grundbeløb m.v. pr. time 
Reguleringsprocent 1,042

  Grundbeløb 04/01/12 pr. time Aflønning pr. arbejdstime kr. Forberedelse pr. undervisningstime, minutter Samlet timeløn pr. undervisningstime, kr.
Område        
Universiteter og højere læreanstalter 226,95 236,58   90 591,46  
Seminarier og tilsvarende 226,95 236,58   60 473,17  
Gymnasier og tilsvarende 226,95 236,58   40 394,31  

Note: Tallene fås fra finansministeriets oversigt for akademikere i staten

Mit JA