Gå til sidens indhold

Løntabeller

Løntabellerne er for ansatte i staten, kommuner og regioner.

På områder, hvor JA's medlemmer følger en kollektivt aftalt lønskala, eller hvor der for en gruppe ansatte er aftalt særlige stillingsbestemte tillæg, er der udarbejdet løntabeller. Løntabellerne giver oplysninger om størrelsen af den aktuelle løn eller tillæg på års- eller månedsbasis. Samtidig gives oplysning om størrelsen af de tilhørende bidrag til pension. 

Alle løntabeller er baseret på en fuldtidsansættelse - normalt 37 timer pr. uge - samt, at man ikke benytter sig af eventuel mulighed for at fravælge den sidste del af bidraget til pension.

Under samlingen af løntabeller vises tillige aktuelle størrelser på en række satser og honorarer.

Kommuner og regioner

 Her finder du oplysninger om:

 • Overenskomstansatte akademikere i kommuner og regioner
 • Special- og chefkonsulenter kommuner og regioner
 • Rådighedstillæg - lokalt aftal
 • Stedtillægsgrupper

Se løntabellerne for ansatte i kommuner og regioner

Staten

Her finder du oplysninger om:

 • Nyt lønsystem
 • Lønramme 35 - 42
 • Special- og chefkonsulenter
 • Tillæg ved universiteter med tilhørende forskningsinstitutioner
 • Lønnede ph.d.-stipendiater
 • Undervisningstillæg på landbrugsskoler, erhvervsskoler og erhvervsakademier
 • Turnustillæg
 • Rådighedstillæg på ny løn
 • Chefer med ansættelse på individuel kontrakt
 • Eksterne lektorer
 • Censorvederlag
 • Timelønninger ved undervisning
 • Tjenestemænd i staten løntrin 37-55+

Se løntabellerne for ansatte i staten

Kontakt

Tina Lydeking Andersen
Rådgiver

Tina
Mit JA