Gå til sidens indhold

Løntabeller

Løntabellerne er for ansatte i staten, kommuner og regioner.

På områder, hvor JAs medlemmer følger en kollektivt aftalt lønskala, eller hvor der for en gruppe ansatte er aftalt særlige stillingsbestemte tillæg, er der udarbejdet løntabeller. Løntabellerne giver oplysninger om størrelsen af den aktuelle løn eller tillæg på års- eller månedsbasis. Samtidig gives oplysning om størrelsen af de tilhørende bidrag til pension. 

Alle løntabeller er baseret på en fuldtidsansættelse - normalt 37 timer pr. uge - samt, at man ikke benytter sig af eventuel mulighed for at fravælge den sidste del af bidraget til pension.

Under samlingen af løntabeller vises tillige aktuelle størrelser på en række satser og honorarer.

Kommuner og regioner

 I løntabeller for kommuner og regioner finder du oplysninger om:

 • Overenskomstansatte akademikere i kommuner og regioner
 • Special- og chefkonsulenter kommuner og regioner
 • Rådighedstillæg - lokalt aftal
 • Stedtillægsgrupper

Staten

I løntabeller for staten finder du oplysninger om:

 • Nyt lønsystem
 • Lønramme 35 - 42
 • Special- og chefkonsulenter
 • Tillæg ved universiteter med tilhørende forskningsinstitutioner
 • Lønnede ph.d.-stipendiater
 • Undervisningstillæg på landbrugsskoler, erhvervsskoler og erhvervsakademier
 • Turnustillæg
 • Rådighedstillæg på ny løn
 • Chefer med ansættelse på individuel kontrakt
 • Eksterne lektorer
 • Censorvederlag
 • Timelønninger ved undervisning

Se løntabel for tjenestemænd i staten løntrin 37-55

Fællesområde

I løntabel fællesområde finder du oplysninger om:

 • Foredrag i offentligt regi
 • Timelønninger for studerende
 • Kontorholdsgodtgørelse
 • Transportgodtgørelse
 • Time- og dagpenge samt overnatning ude
 • Satser for våben og hundehold
Mit JA