Gå til sidens indhold

Privatansat

Arbejder du i en privat virksomhed, kan du være ansat på en individuel kontrakt og skal selv forhandle løn. Få hjælp af JA.

Som ansat på det private område kan du være ansat på en individuel kontrakt, og så skal du selv forhandle med arbejdsgiveren. Du kan naturligvis forud og undervejs få råd og vejledning i JA.
Inden lønforhandlingen er det først og fremmest vigtigt, at du har tjek på din løn.
JA kan hjælpe dig med at tjekke din lønseddel og se efter, om der fx bliver indbetalt det rigtige beløb til pension, ferie og diverse tillæg.
 
Som medlem af JA får du også fri adgang til lønstatistikken for privatansatte. Det er et godt redskab til at blive sikker på din markedsværdi. Når du ved, hvad du er værd, og hvad andre med samme baggrund som dig får i løn, så er du meget bedre stillet til en kommende lønforhandling.
 
Nederst på denne side finder du en oversigt med pejlemærker i lønforhandlingerne på det private forhandlingsområde. Det er prognoser for lønstigninger, prisskøn og ledighed for nuværende og kommende år, som du kan bruge, når du skal forhandle din løn.
 
Ligeledes har JA udarbejdet en lønberegner for privatansatte - som du kan finde her - der kan give dig et hurtigt overblik.
Som medlem af JA er du velkommen til at tage kontakt til sekretariatets konsulenter, hvis du har brug for sparring til lønforhandlingen. Med et stort kendskab til privatansatte jordbrugsakademikeres lønniveau har konsulenterne et solidt grundlag for at hjælpe dig med at sætte et realistisk mål og finde argumenterne for, at du skal have mere i løn.
 • En lønstigning afhænger af hele året
  En lønforhandling begynder længe inden det egentlige møde med din chef. I forberedelsen skal du sørge for at få et overblik over dine arbejdsopgaver i året, der gik, og for det kommende år. Dét kan du bruge i din argumentation under forhandlingen.
   
  • Brug hele året til forberedelsen. Chefens billede af dig kan have afgørende betydning for resultatet.
  • Benyt et "skufferegnskab" over både gamle og nye arbejdsopgaver, efteruddannelse, kurser etc.
  • Gør dit arbejde synligt.
  • Noter dine tilfredse "kunder" og andre succeser.
  • Husk også det, der er gået galt. Vær parat til at forklare, hvordan problemet blev afgrænset og løst. Det kan ofte vendes til noget positivt.

  Husk også, at ud over dine faglige kvalifikationer og arbejdsfunktioner, er det dine personlige egenskaber, anvendt i arbejdssammenhæng, der kan udløse en lønforhøjelse.

  Det kan fx være, at du er mødestabil, engageret, initiativrig, omstillingsparat, serviceminded, fleksibel og loyal. Det kan også være, at du har evner for at formidle, at du har fået nye ansvarsområder, har nået de opstillede mål eller at du har efteruddannet dig.

 • Forberedelse til selve lønforhandling
  Forberedelsen er afgørende for en god lønforhandling.
  Sørg for, at du og din arbejdsgiver har et fælles forhandlingsgrundlag, eventuelt i form af statistikker, beregnet reallønsudvikling mv. Benyt dig af JAs lønstatistik for privatansatte og andre relevante statistikker. Du kan hente materiale hos JA.
   
  Udlever det materiale, der understøtter din argumentation, til din chef inden mødet. Det opbygger relationen. Det opfordrer arbejdsgiveren til også at dele sin information til dig, og det øger dine muligheder for en god forhandling.
  Spørg også dine kollegaer, hvad de tjener, og brug dem som sparringspartnere.
   
  Forbered dig også psykisk. Husk, du har fortjent en lønforhøjelse.
  For at få det bedste resultat skal du have gjort op med dig selv:
   
  • Hvad dit lønudspil skal være og hvilke andre ting, du gerne vil opnå.
  • Hvordan du prioriterer dine ønsker.
  • Hvilke resultater samt udvikling i kompetencer og ansvar, du vil fremhæve som argumentation for lønstigningen.
  • Hvordan du vil gribe forhandlingen an.
 • Selve forhandlingen

  Nedenstående kan du bruge til inspiration til, hvor du ønsker at dialogen på mødet tages hen.

  • Stil mange spørgsmål, som kan afdække modpartens ønsker i forhandlingen.
  • Brug få argumenter. Din modpart vil angribe dine svage argumenter.
  • Bliv på din egen bane.
  • Undgå trusler.
  • Sørg for, at der bliver skrevet referat.
  • Respekter forhandlingsresultatet.
  • Få afklaret hvilke kriterier du eventuelt skal leve op til for at få en lønforhøjelse næste år. Disse kriterier skal helst være objektive.
  • Lav efterfølgende en plan for dig selv, for hvorledes du kan sørge for at opfylde kriterierne, således at du får en lønstigning det følgende år.

   

 • Danske Ark

  For Danske Ark, dvs. Danske Arkitektvirksomheder, JA og Dansk Arkitektforbund, er der indgået en fællesoverenskomst, hvori der er bestemmelser om lønsystem samt lønforhandling.

 • Landbrugets konsulentområde

  På landbrugets konsulentområde er der indgået en aftale om løn- og ansættelsesforhold for jordbrugsakademikere og husholdningskonsulenter.

  Se overenskomsten her

Pejlemærker for dansk økonomi

Prognoser for lønstigninger, priser og ledighed for nuværende og kommende år. Brug dem i din lønforhandling.

Pejlemærker for dansk økonomi 2021

Pejlemærker for dansk økonomi 2021 - opdatering

Kontakt

Anne Jakobsen
Konsulent

anne.jpg
Mit JA