Gå til sidens indhold

Offentligt ansat

Få hjælp til de årlige lønforhandlinger, og når du skifter job.

For ansatte i det offentlige vil det være tillidsrepræsentanten, der forhandler din løn. Spørg i JAs sekretariat, hvis du ikke ved, om der er en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads.

Er der ingen tillidsrepræsentant, er det JA, der forhandler din løn i tæt dialog med dig. Sammen udvikler vi kravene og skaber argumenterne. JA forhandler med arbejdsgiveren, men der bliver først indgået aftaler, når du har givet din accept.
 
Størstedelen af forhandlingerne foregår via mail og telefon, men hvis de går i hårknude, eller hvis der er særligt vanskelige forhandlingsvilkår, så kommer JAs forhandlingskonsulent ud på arbejdspladsen.
 
Hvis du er ansat på en individuel kontrakt, forhandler du selv med arbejdsgiveren, og kontakt altid JA i forvejen for at få råd og vejledning.
 
Og husk altid, at en lønforhandling er en proces, der begynder længe før, at en du eller tillidsrepræsentanten sidder over for chefen og skal argumentere for, at netop du skal have mere i løn. Du gør derfor dig selv en stor tjeneste ved at begynde forberedelsen til den næste lønforhandling i god tid.

 • Lønforhandling ved ansættelsen
  Hvis du og arbejdsgiveren bliver enige om, at det er dig, der skal ansættes i den ledige stilling, skal den endelige løn forhandles.
  Det er JA eller JAs tillidsrepræsentant, der forhandler den endelige løn. Du skal derfor ikke selv forhandle din løn på ansættelsessamtalen. Men det er dig, der skal levere de gode argumenter. Det er altid risikabelt at tiltræde en stilling, før lønnen er på plads. Det er ved indgangen til en ny stilling, at medarbejderen har de gode argumenter for en højere løn.

  Arbejdsgiveren skal sende et lønforslag til JA. Herefter tager JA kontakt til dig, så vi i fællesskab kan finde frem til, hvilket lønniveau vi skal gå efter, og hvilke argumenter vi skal bruge. Det er vigtigt i denne proces, at du har tænkt over din løn og de argumenter, der kan være med til at hæve lønnen.
   

  Følgende spørgsmål er således gode at få afklaret inden lønforhandlingen: 
  • Om der er en minimumsgrænse for, hvor lidt i løn du vil acceptere?
  • Hvilke særlige kompetencer du har, som gør dig attraktiv for arbejdsgiveren til netop det job?
  • Er du eventuelt blevet headhuntet til stillingen?
  • Om der er der nogle særlige funktioner/opgaver, som du er ansat til at løse?


  Herefter forhandler JA med arbejdsgiveren, og først når du har givet din accept, skriver vi under på en endelig aftale.

 • De årlige lønforhandlinger

  De følgende år af din ansættelse vil der være mulighed for at forhandle løn én gang årligt.
   
  En vigtig forudsætning for en lønstigning er dit engagement. Du skal selv lægge grunden til en lønstigning ved at gøre et godt stykke arbejde, ved at være synlig og endelig ved at gøre opmærksom på, at du ønsker en god løn. Ingen får en højere løn uden at være villig til at kæmpe for den. De bedste resultater opnås, hvis arbejdsgiveren oplever, at det er svært at få medarbejdere eller at fastholde medarbejdere, fordi lønnen er for lav.
   
  Du skal være opmærksom på, hvornår forhandlingerne foregår på din arbejdsplads. Er der gået meget lang tid, uden at du har hørt om forhandlingerne, så spørg din chef.
   
  Også ved disse lønforhandlinger gælder det om at kunne argumentere for, hvilke forandringer der er sket på arbejdspladsen, som kan begrunde, at du skal have mere i løn.

  Uddannelse og stillingsindhold er vigtige argumenter for en højere løn. Men hertil kommer også det lønhierarki, som du indgår i:

  • Har du fået flere opgaver?
  • Har du fået andre ansvarsområder?
  • Opnået nye kompetencer eller bare bragt nye kompetencer i spil?
  • Fået nye funktioner?
  • Løst ganske særlige opgaver, fx et projekt eller opgaver for langtidssygemeldt kollega, implementering af nye arbejdsgange eller andet ekstraordinært?


  Lige så vel som din arbejdsgiver kan anmode om en forhandling, kan JA gøre det. Når JA har sendt en indstilling om lønforhøjelse, venter vi på en tilbagemelding fra arbejdsgiveren. Nogle gange kan selve forhandlingen klares over telefon, andre gange er det nødvendigt med et møde. Du vil hele tiden blive underrettet om, hvad der sker i din sag.
   
  Ofte er det tilstrækkeligt, at du selv taler med din chef. Også disse aftaler skal underskrives af JA.

 • Lønsammensætningen

  Jordbrugsakademikere ansættes på en basisløn (for regionalt ansatte kaldes det en grundløn). Basislønnen er en centralt aftalt minimumsløn, som suppleres med tillæg. Tillæggene aftales med den enkelte arbejdsgiver og afhænger af stillingens indhold og den enkelte medarbejders særlige kompetencer.

  Det er JA eller JAs tillidsrepræsentant, der forhandler tillæggene, men du skal selv bidrage med de gode argumenter.
   
  Der kan aftales kvalifikationstillæg, som fx kan begrundes med en særlig erfaring/uddannelse eller specielle færdigheder, som er relevante for det pågældende job.
   
  Der kan aftales funktionstillæg til personer, der har nogle særlige funktioner. Det kan fx være som teamkoordinator eller ansvarlig for vedligeholdelse af en database.

Mit JA