Kursusstøtte

 
​Formålet med JAs kursusstøtte er at forbedre jobmulighederne for ledige medlemmer gennem en styrkelse af det faglige og det generelle niveau.
 
Der ydes tilskud til kursusafgift til ledige medlemmer af JA under hensyntagen til, at midlerne ikke er opbrugt og efter følgende regler:
 
  • Du skal som medlem have været ledig i 5 måneder ved kursusstart.
  • Du har en egenbetaling på kursusafgiften på kr. 250,- pr. kursus.
  • Hvert medlem kan max. modtage tilskud på 3.500 kr. pr. år (følger kalenderåret) til kursusafgift.
  • Endvidere kan du efter ansøgning få tilsagn om tilskud til transportgodtgørelse efter en individuel vurdering.
  • Du skal have indsendt din ansøgning inden start på kurset.

Ledighedsperioden på 5 måneder må gerne indeholde en såkaldt "død periode" med lønarbejde enten hel eller deltid. Denne "døde periode" må højst være på 3 måneder og den samlede ledighedsperiode skal stadig være mindst 5 måneder. Er du i jobtilbud, praktik eller lignende, så har du også mulighed for at søge kursusstøtte.

Efteruddannelse, hvortil der ydes støtte
Der ydes tilskud til følgende kurser efter en konkret vurdering: Rådgivning, tompladskurser på universiteterne, økonomikurser, undervisningspædagogik, sprogkurser, IT-kurser, KU-LIFE og AU-kurser, andre universitetskurser, DDD-kursus, DME-kurser, DIEU-kurser m.fl.
 
Der ydes ikke støtte til videreuddannelse, hvor det er muligt at få Statens Uddannelsesstøtte (SU).
 
Minimumsudbetalingen er sat til 200 kr. for kurser, der koster over 250 kr., dvs koster dit kursus 251 kr., får du 200 kr. udbetalt, men koster kurset 249 kr. får du ikke noget tilskud.
 
Efter sekretariatets modtagelse af din ansøgning, vil du modtage et skriftligt tilsagn eller afslag.
 
Hvis du er tilmeldt Jobcentret som arbejdssøgende og skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, så skal der principielt ansøges om tilladelse  til deltagelse i kursusaktivitet hos din a-kasse. Reglerne er imidlertid under stadig ændring, så undersøg nugældende regler. Yderligere oplysninger kan findes hos www.jobnet.dkArbejdsdirektoratet, Beskæftigelsesministeriet og Akademikernes A-kasse.
 

 Kursusstøtte - arkiv

 Kontakt JA

Hanne Jensen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 14-12-2015