Ledig og hvad så?

 
At være uden et job og en arbejdsplads i kortere eller længere tid - selvvalgt eller tvunget - kommer mange ud for. Rent praktisk så skal du:
 
På allerførste ledighedsdag skal du tilmelde dig dit lokale (kommunale) Jobcenter som ledig og aktivt jobsøgende, hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse og dagpengeberettiget. Du kan tilmelde dig på www.jobcenter.dk eller via din arbejdsløshedskasse, hvis din A-kasse tilbyder denne service.
 
Husk at udskrive en kvittering, idet du kun er berettiget til dagpenge fra den dag, du tilmelder dig. For at kunne få dagpenge, så skal du være til rådighed for arbejdsmarkedet.
Læs mere om rådighed og reglerne for modtagelse af dagpenge på www.jobcenter.dk  og www.akademikernes.dk
 
JA anbefaler medlemskab af Akademikernes A-kasse, men uanset hvilken A-kasse, du er medlem af, så er reglerne og den tilknyttede lovgivning helt den samme. Både rådighedsvurdering og udbetaling af dagpenge foregår via A-kassen. Se de udførlige oplysninger herom på Jobcentrets- eller Akademikernes hjemmesider. Husk ved telefonisk kontakt og rådgivning at notere dato og navnet på den person, du taler med.
 
Det tilrådes at holde sig godt orienteret om lovgivningen og reglerne på beskæftigelsesområdet, da regler og lovgivning konstant ændres.
 
Nyttige links:
 
 
Du kan se en aktuel dagpengesats på ​www.akademikernes.dk.
 
Hvis du ikke er medlem af en A-kasse og ikke er dagpengeberettiget, så er eneste anden udvej kontanthjælp via kommunen. Her skal du være opmærksom på, at hvis man er samlevende, så har samleveren forsørgelsespligt. Endvidere skal alle ens værdier såsom bil, andelslejlighed mv. "spises" op, inden man kan modtage kontanthjælp.
 
JA Lønsikring
Har du tilmeldt dig JAs Lønsikringsordning (ekstra forsikring i tilfælde af ledighed), så udbetales denne forsikring efter samme regler om rådighed som dagpenge, men selvfølgelig også alt efter hvilken dækning, du har betalt for – tjek din police eller kontakt Topdanmarks Hotline på 44 74 35 50.
 
Tilbud fra JA
Du kan se JAs tilbud under "Karriere og kompetence".
 
Hjælp til ansøgninger og CV
Hvis du ikke kommer til samtale på din ansøgning/CV, så indsend kopi af annonce, kopi af ansøgning og CV til post@ja.dk samt telefonnummer og oplysning om, hvornår du bedst træffes. Indsend i god tid inden ansøgningsfrist, idet du normalt vil få en tilbagemelding i løbet af en uge.
Du skal jo også afsætte lidt tid til eventuel tilretning af ansøgningen.
 
Hvad er en god personlighedstest?
I dag kan man ikke åbne et ugeblad uden at få mulighed for at teste sig selv, og søger vi job eller tager på kursus, bliver vi bedt om at tage en personlighedstest. I denne artikel sætter en psykolog og en psykologistuderende fokus på den videnskabelige personlighedstest, og hvad der adskiller en sådan fra en test i et ugeblad, og hvordan du sikrer dig bedst muligt, at testen ikke bliver misbrugt. Læs mere her
 
Kursusstøtte
JA har en kursusstøtteordning, hvorfra du kan få økonomisk støtte på op til 3.500 kr. pr. år til kursusafgiften, når du har været ledig i 5 måneder. Husk, at du skriftligt skal søge om tilladelse fra Jobcentret/A-kassen til at følge kurser, når du er ledig. For selv om du selv synes, at nu har du brug for og tid til at videreuddanne dig, så er tiden som ledig også det eneste tidspunkt i arbejdslivet, hvor det er rigtigt vanskeligt at få lov til det. 
 
Personlig samtale
JA tilbyder en personlig samtale, hvis du har behov for det.
 
Jobagent på JordogVidenJob.dk
I JAs jobdatabase kan du oprette en jobagent, som vil sende en e-mail til dig, hver gang der kommer et nyt jobopslag, som matcher dine søgekriterier. Tilbuddet omfatter jobopslag fra såvel Jord & Viden som Magisterbladet, DJØF-bladet m.fl.
 
Reduceret kontingent
Som en af kun få fagforeninger har JA besluttet at yde ledige medlemmer en kontingentrabat, der betyder, at du kun betaler ca. 30 % af et normalt kontingent til foreningen. Betingelsen er, at der indsendes en underskrevet ændringsblanket til post@ja.dk.
 
Dine repræsentanter i Akademikernes
JAs medlemmer er repræsenteret i Akademikernes' bestyrelse og repræsentantskab. Se hvem dine kontaktpersoner er her.
 
 

 Kontakt JA

Hanne Jensen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 29-01-2018