Gå til sidens indhold

Løntilskudsjob

Ledige kan blive ansat i et job med løntilskud i enten en privat eller en offentlig virksomhed.

Formålet med et lønstilskudsjob er, at du får nye kompetencer, erfaringer og kontakter. Det skal være med til at give dig et bedre udgangspunkt i jobsøgningen.

Generelt

Man skal have været ledig i seks måneder for at komme i løntilskud. Det kan dog ske tidligere, hvis man er over 50 år, er enlig forsørger eller ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse. Den maksimale periode man kan være i løntilskud hos den samme arbejdsgiver er seks måneder, men igen kan der være undtagelser.

Der er en række andre regler, der skal være opfyldt, før et tilbud om løntilskud kan godkendes. Det drejer sig blandt andet om:

  • En person ansat med løntilskud må ikke erstatte almindeligt ansatte medarbejdere, og ved ansættelsen med løntilskud skal der være tale om merbeskæftigelse (nettoudvidelse)
  • Der skal være et rimeligt forhold imellem antallet af fastansatte og personer ansat i løntilskud eller virksomhedspraktik
  • En repræsentant for medarbejderne på arbejdspladsen er med til at sikre, at reglerne overholdes
  • Man kan heller ikke komme i løntilskud i den virksomhed, man senest har været ansat i, eller som er ejet af fx ens ægtefælle. (kilde: Star.dk)

Løntilskud i privat virksomhed

Hvis du er ansat i en privat virksomhed med lønstilskud, skal du have almindelige overenskomstmæssige løn, pension og arbejdstid. Der er arbejdsgiveren der modtager løntilskuddet.

Løntilskud i offentlig virksomhed

Du vil få en fast timeløn, som svarer til den ydelse du modtager som forsikret ledig. Dog får du fuld pension af den løn, du ville have fået, hvis du var en almindeligt ansat. For forsikrede ledige kan perioden i offentligt løntilskud maksimalt være fire måneder hos den samme arbejdsgiver. Arbejdstiden fastsættes individuelt, men vil fx for en fuldtidsforsikret være på 37 timer.

 

Mit JA