Gå til sidens indhold

Kursusstøtte til ledige

Formålet med JAs kursusstøtte er at forbedre jobmulighederne for ledige medlemmer gennem en styrkelse af det faglige og det generelle niveau.

Formålet med JAs Kursusstøtte er at forbedre jobmulighederne for ledige medlemmer gennem en opkvalificering af faglige og generelle kompetencer.

Der ydes tilskud til kursusafgift til ledige medlemmer af JA under hensyntagen til, at midlerne ikke er opbrugt og efter følgende regler:

  • Du skal som medlem have været ledig i 5 måneder ved kursusstart.
  • Du har en egenbetaling på kursusafgiften på kr. 250,- pr. kursus.
  • Hvert medlem kan maks. modtage tilskud på 3.500 kr. pr. år (følger kalenderåret) til kursusafgift.
  • Endvidere kan du efter ansøgning få tilsagn om tilskud til transportgodtgørelse efter en individuel vurdering.
  • Du skal have indsendt din ansøgning inden start på kurset.

Du kan se en uddybning af retningslinjerne her.

Ledighedsperioden på 5 måneder må gerne indeholde en såkaldt "død periode" med lønarbejde enten hel- eller deltid. Denne "døde periode" må højst være på 3 måneder, og den samlede ledighedsperiode skal stadig være mindst 5 måneder. Er du i jobtilbud, praktik eller lignende, så har du også mulighed for at søge kursusstøtte.

Efter sekretariatets modtagelse af din ansøgning vil du modtage et skriftligt tilsagn eller afslag.

Kontakt

Hanne Jensen
Akademisk medarbejder

Hanne_brug
Mit JA