Gå til sidens indhold

Kurser gennem JA

​JA samarbejder med Promentum, som er en anerkendt udbyder af projektlederuddannelser og Rhetor, som er en anerkendt udbyder af formidlings- og retorikkurser. Det betyder, at du som medlem af JA får 20 procent rabat på deltagelse i Rhetors kurser. På Promentums uddannelser varierer rabatten, men ligger oftest på 15-20 procent – kontakt Promentum på telefon 3161 6026 og få oplyst din særpris. Husk at angive dit medlemskab af JA, når du tilmelder dig kurser. 

 • Projektlederuddannelse

  Kursusforløbet varer i alt 12 dage + eksamensdag og 1/2 dag til feedback. 

  Uddannelsen giver dig et solidt kompetenceløft inden for projektledelse. Projektlederuddannelsen har fokus på at give dig værktøjerne til at skabe den ønskede effekt med dine projekter. 

  Efter uddannelsen vil du kunne udvikle og drive større komplekse projekter og være klædt på til at håndtere projektets interne og eksterne interessenter.

  Du vil kunne forstå de særlige udfordringer, der kendetegner arbejdet med projektledelse. Og du vil kende dine egne styrker og svagheder i relation til din rolle som projektleder.

  Læs mere om projektlederuddannelsen på Promentums hjemmeside.

 • Implementeringsuddannelse

  4 x 2-dages moduler. Der er 6-8 uger mellem hvert modul. Hvert modul følges op af en sparringsseance med din underviser samt refleksion med 2-3 andre på uddannelsen, hvor der er fokus på at få omsat den nye viden til din hverdag. Og du arbejder med dit eget forandringsprojekt undervejs.

  Kursusforløbet er for dig, der allerede er ansvarlig for større forandringsprojekter eller som netop står over for at skulle starte dit første større forandringsprojekt, og ønsker at videreudvikle og styrke dine personlige forandringsledelses- og implementeringskompetencer.

  Læs mere om implementeringsuddannelsen  på Promentums hjemmeside.

 • Det personlige projektlederskab

  Uddannelsesforløbet består af 2 moduler á 2 dage, hjemmeopgaver samt en opfølgende sparringssamtale ca. 2-3 måneder efter uddannelsens afslutning.

  Du får et intensivt og fokuseret uddannelsesforløb, hvor du fordyber dig i dit personlige projektlederskab og øger din psykologiske indsigt i ledelsen af mennesker. Du styrker forståelsen af dig selv som leder, din projektgruppe, dine vigtige samarbejdsrelationer og den kontekst, du indgår i, og træner dine kompetencer i at lede og udvikle relationer, grupper, projektdeltagere og processer. Du styrker også din evne til at løse vanskelige samarbejdsrelationer og forhandlingssituationer. 

  Ring til Tina Holm, Promentum på telefon 40 40 06 05 og få oplyst din særpris som medlem. Husk at angive dit medlemskab af JA, når du tilmelder dig. 

  Læs om uddannelse i det personlige projektlederskab på Promentum hjemmeside.

 • Konsulentuddannelse i Sustainable Development Goals

  SDG-konsulentuddannelsen består af fem moduler og afsluttes med eksamen og individuel feedback, i alt 12 undervisningsdage og fem halve arbejdsdage (transformationsdage).

  Uddannelsens hovedfokus er at klæde dig på til at omsætte, arbejde med og realisere FN’s verdensmål i praksis gennem konkrete projekter.

  Uddannelsen giver dig indblik i og inspiration til det konkrete arbejde med verdensmålene. Du opnår kompetencerne til at udvikle og drive SDG-projekter – både internt i din egen organisation, men også på tværs af organisationer. Uddannelsen giver dig også viden om netværksetablering og tværsektorielt samarbejde.

  Læs mere om SDG konsulentuddannelsen på Promentums hjemmeside.

 • Formidlings- og retorikkurser

  MBK A/S – 30 % rabat på alle kurser ved medlemskab af JA!

  JA samarbejder med MBK A/S, der udbyder kurser inden for kommunikation og mange andre relevante emner.

  Det betyder, at du som medlem af JA får 30 procent rabat på deltagelse i MBK's åbne kurser. For at opnå rabatten, skal du oplyse rabatkoden, som du finder her, når du tilmelder dig kursus. Koden skrives i kommentarfeltet.

  MBK's kurser omhandler fx præsentationsteknik, Konflikthåndtering, personlig planlægning, og skriftlig formidling.
  Du kan f.eks. tage kurset Effektive arbejdsdage for at spare tid og blive bedre til at planlægge og udnytte dine egne ressourcer mere målrettet.
  Du kan få mere styrke og gennemslagskraft og blive bedre til at motivere og overbevise på kurset Styrk din personlige gennemslagskraft.

  Du kan blive bedre til alt det skriftlige f.eks. på kurset om Effektiv notat og referatteknik eller Skriv korrekt dansk.
  Du kan få mere styr på Excel på kurset Excel grundlæggende eller Excel videregående.
  Hvis du er leder eller har ansvar for projekter er der flere muligheder – f.eks. Grundlæggende projektledelse.

  Mulighederne er mange – se MBK´s hjemmeside.

  Rabatten får du på alle MBK's åbne kurser, som du kan se her.

  Læs om dine muligheder hos MBK.

 • Personlig udvikling og stresshåndtering

  JA samarbejder med MBK A/S, der udbyder kurser inden for personlig udvikling, effektivitet og stresshåndtering.

  Det betyder, at du som medlem af JA får 30 procent rabat på deltagelse i MBK’s åbne kurser. For at opnå rabatten, skal du oplyse rabatkoden "JA=30% rabat", når du tilmelder dig kursus. Koden skrives i kommentarfeltet (Kommentar: "JA=30% rabat")

  MBK’s udbyder kurser inden for fx personlig planlægning og stresshåndtering, hvor du lærer at blive bedre til at planlægge og udnytte dine egne ressourcer mere målrettet, eller kurser i at skabe overskud, hvor du lærer at håndtere arbejdsdage med både forandringer og forhindringer. Rabatten får du på alle MBK's åbne kurser, som du kan se her.

  Læs om dine muligheder hos MBK A/S

Kontakt

Hanne Jensen
Akademisk medarbejder

Hanne_brug
Mit JA