Gå til sidens indhold

Kompetencefonde for kommunalt og regionalt ansatte

Nu er det muligt at søge støtte til kompetenceudvikling for overenskomstansatte i kommuner og regioner. Det er et resultat af OK21, hvor Akademikerne indtræder i den kommunale og regionale kompetencefond.

Fra april 2022 kan du derfor søge støtte til individuel kompetenceudvikling. 

Hvad kan du søge støtte til?

Man kan få støtte til kompetenceudvikling bredt set, herunder akademi-, diplom-, master- og kandidatuddannelser, som hele forløb eller moduler. Der gives op til 30.000 kroner pr. år til efter- og videreuddannelse, og op til 50.000 kroner pr. år til masteruddannelser. Desuden kan man få støtte til andre kompetenceudviklingsaktiviteter, som medarbejder og leder vurderer som relevante, og som tillige løfter medarbejderens employability.

På det regionale område dækker fonden 100 procent af det ansøgte beløb, og på det kommunale område dækker fonden 80 procent - dog som nævnt maksimalt 30.000 kroner til efter- og videreuddannelse og 50.000 kroner til masteruddannelser. Arbejdspladsen skal finansiere den resterende udgift. I kommunerne vil det være en forudsætning for støtte, at den kommunale arbejdsgiver medfinansierer 20 procent af udgifterne (kursusudgift, transport og materialer).

Den Kommunale Kompetencefond åbner tirsdag 5. april kl. 10.00.

Den Regionale Kompetencefond åbner tirsdag 26. april kl. 10.00.

Som ansøger skal du:

  1. Tale med din leder og TR, om dine ønsker til kompetenceudvikling
  2. Afklare hvilken uddannelse, der er relevant for dig, og hvornår du har mulighed for at deltage
  3. Læse reglerne hos fonden og udfylde din ansøgning i ansøgningssystemet, så snart fonden åbner. Herved reserverer du beløbet til støtte hurtigst muligt, da ansøgningerne behandles efter først-til-mølle princippet
  4. Udskrive din ansøgning og få den underskrevet af din leder samt TR. Hvis du ikke har en TR, er det din faglige organisation, der underskriver. Kontakt da JA på tillidsvalgte@dm.dk. Du har 40 dage til at indhente underskrifter
  5. Have din ansøgning behandlet af Akademikerne og herefter af KL eller RLTN inden for normalt 14 dage til en måned.
  6. Godkendte beløb udbetales fra fondene direkte til arbejdspladsen i forlængelse af KL/RLTN’s sagsbehandling.

Har du behov for rådgivning om din karrierestrategi, kompetenceudvikling og efteruddannelse kan du skrive til JAs karrierekonsulenter på post@ja.dk eller ringe på 3815 6600


Som TR skal du:

Når en medarbejder søger støtte fra en af fondene, skal jeres leder og du som tillidsrepræsentant underskrive ansøgningen. I anerkender hermed, at den søgte aktivitet er en supplerende kompetenceudviklingsindsats på arbejdspladsen, samt at ansøgeren bakkes op i sit ønske til uddannelse, og at mulighederne for deltagelse er afklaret.

Det er et krav, at arbejdspladsen som minimum medfinansierer kompetenceaktiviteten i form af arbejdstid, og medarbejderen må ikke selv bidrage til finansieringen.

Når fondene åbner for ansøgninger, har man som ansøger 40 dage til at uploade sin ansøgning med underskrifter fra leder og tillidsrepræsentant. Men ansøgningerne sagsbehandles i den rækkefølge, de modtages efter et først-til-mølle-princip, og derfor er det vigtigt at søge så hurtigt som muligt.

Er du interesseret i en snak om jeres kompetenceudvikling i klubben? Du kan finde mere inspiration om emnet i JA og DM’s e-læring for tillidsvalgte - MUS og kompetenceudvikling - på onlinekurser.dk

Vil du vide mere?

https://denkommunalekompetencefond.dk/

https://www.denregionalekompetencefond.dk/

Hjemmesiderne indeholder:

  • Kontaktoplysninger til fondsmedarbejdere (som meget gerne vil hjælpe)
  • Vejledning, aftaler, positivlister (ikke udtømmende)
  • Kontaktoplysninger til organisationerne (Akademikerne)
  • Ansøgningsskema

Har du brug for yderligere informationer ring på telefon 33 69 40 41.

Vær særlig obs. på dette i ansøgningsprocessen

Du skal være klar med ansøgningen, når puljen åbnes for ansøgninger. Erfaringerne fra Den Statslige Kompetencefond er, at puljen tømmes første dag. Ansøgningerne behandles efter først-til-mølle-princippet.

Mit JA