Gå til sidens indhold
Jobopslag

Undervisere til Skovskolen i Nødebo

Skal du være med til at sikre og fastholde det høje faglige niveau for fremtidens skov- og landskabsingeniører, som bl.a. skal forvalte de danske skove og landskaber?

Vil du bidrage til, at Skovskolens studerende efter gennemført uddannelse står fagligt rustet til at balancere de mange hensyn og holdninger til vores grønne ressourcer, der opleves og diskuteres omkring os i dag?

Så skal du søge stillingen som enten studieadjunkt/-lektor eller underviser på professionsbacheloruddannelsen Skov- og landskabsingeniør. Uddannelsen udbydes parallelt på Skovskolen i Nødebo på Sjælland og Skovskolen Eldrupgård i Auning i Jylland. Du får arbejdssted på Skovskolen i Nødebo, der med sin placering i kanten af Gribskov med udsigt over Esrum Sø uden tvivl er en af Danmarks smukkeste arbejdspladser.

På uddannelsen til skov- og landskabsingeniør skal de studerende mestre både teoretiske og praktiske færdigheder inden for skovbrug og landskabsforvaltning. Derfor lægger vi vægt på, at du ud over din teoretiske ballast også kommer med en vis erfaring fra et relevant erhverv.

Derudover skal du være en dygtig formidler med lyst til at udvikle dig inden for didaktik og pædagogik. Du skal - ofte i samarbejde med dine kolleger - kunne tilrettelægge undervisningen, herunder ekskursioner og øvelser i felten. Samarbejde med andre i udviklingen af undervisning og de enkelte kurser vægter vi meget højt, og derfor vil dine gode samarbejdsevner være vigtige.

Du bliver en del af etableret underviserteam, hvor vi prioriterer både deltagelse i det tværfaglige arbejde om hele uddannelsen og deltagelse i faglig sparring omkring netop dine fagområder - det gælder også i forhold til dine underviserkolleger på Skovskolen Eldrupgård i Jylland. Dine kompetencer kommer i spil, og du vil få dem styrket i samarbejdet med dine kolleger.

Stillingsindhold:

Skovskolen lægger vægt på at give vores studerende, elever og kursister den bedst mulige faglige ballast i forhold til den grønne sektors behov og de bedst mulige oplevelser under deres uddannelser og deres ophold på skolen.

Vi søger derfor engagerede undervisere. Du forventes at kunne varetage og udvikle undervisning bredt inden for f.eks. følgende faglige felter:

 • Vedplanternes botanik og økologi
 • Skovdyrkning
 • Driftsteknik inden for skovbrugets opgaver, herunder ressourcevurdering og anvendelse af maskiner
 • Anvendelse af GIS i skov- og naturforvaltning
 • Skovøkonomi

Du vil umiddelbart - eller med tiden - få kursusansvar for et eller flere kurser afhængig af din faglige ballast og tyngde.

 Kvalifikationer:

 • Relevant videregående uddannelse inden for det grønne område.
 • Et teoretisk kendskab til fagområderne inden for skov- og landskabsforvaltning
 • Solid faglig viden om skovbrugets forudsætninger, roller og produkter
 • Erhvervserfaring med praksisnær skovdrift, skovforvaltning, ressourceforbrug og evt. GIS
 • Evt. kendskab til praktisk naturforvaltning
 • Et solidt fagligt netværk
 • Dygtig formidler af fagligt stof, som har lyst til at undervise studerende på professionsbachelorniveau
 • Oveblik og stærke samarbejdsevner

Arbejdsstedet:

Skovskolen er en del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet - KU-SCIENCE. Skovskolen har godt 80 ansatte, som arbejder med uddannelser og kurser indenfor for skov, park, landskab, friluftsliv og formidling. Derudover løser Skovskolen udviklingsopgaver og udbyder efteruddannelseskurser på alle niveauer inden for fagområderne samt udbyder kurser og rådgivning som indtægtsdækket virksomhed. Skovskolen er inddelt i to videncentre, hvor du bliver tilknyttet Videncenter Skov og natur.  

Vi tilbyder et uhøjtideligt, fleksibelt arbejdsmiljø med en gruppe af dedikerede og engagerede undervisere og studerende.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker efter overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikere i staten. Løn fastsættes efter principperne om ny løn, hvor der er mulighed for forhandling af tillæg afhængig af dine kvalifikationer og erfaring. 

Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Du vil blive ansat som enten underviser, studieadjunkt eller studielektor afhængig af dine kvalifikationer. For ansøgere med lang videregående uddannelse er det relevant at søge stilling som studieadjunkt. For ansøgere med mellemlang videregående uddannelse er det relevant at søge stillingen som underviser

Indplaceringen sker efter konkret bedømmelse af sagkyndige bedømmere. Hvis ansættelsen sker som studieadjunkt, vil det være med henblik på opkvalificering til studielektorniveau. 

Ansættelsesområdet er Københavns Universitet og med Skovskolen, Nødebovej 77A, Nødebo, 3480 Fredensborg som tjenestested. Stillingen er en fuldtidsstilling. 

Du indgår i Skovskolens samlede gruppe af undervisere med reference til studielederen for Skov- og landskabsingeniøruddannelsen.

Der er gode udviklingsmuligheder i jobbet og vi prioriterer faglig og pædagogisk kompetenceudvikling højt.

Yderligere information, ansøgning og samtale

Yderligere oplysninger om jobbet, ansættelsesforhold og arbejdssted fås ved henvendelse til studieleder Henning Uldal på telefon 35 32 31 42 eller mail henu@ign.ku.dk

Ansøgning

Ansøgningen skal være bilagt CV med fremhævelse af relevante kompetencer og opnåede resultater samt dokumentation for relevant uddannelse. Vi modtager kun elektroniske ansøgninger. 

Søg stillingen via knappen Søg stillingen 

Ansøgningsfrist er den 25. september 2022

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 43 

Stillingen ønskes besat fra 1. december 2022 eller snarest derefter. 

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge stillingen uanset personlig baggrund. 

Skovskolen er en sektion under Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) på Københavns Universitet (KU). IGN har en stærk tradition for tværfagligt samarbejde både internt og eksternt og er med til at løse de store udfordringer med klimaforandringer og øget pres på naturressourcerne. IGN forsker og underviser i jordens tidligere, nuværende og fremtidige fysiske kemiske og biologiske miljøer og deres samspil med samfund og mennesker. IGN rådgiver myndigheder og virksomheder samt bidrager med viden og færdiguddannede kandidater til en bæredygtig fremtid

 

Mit JA