Gå til sidens indhold
Jobopslag

Teamleder til nyt teknologiteam til Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet

Vil du være med til at lede udviklingen af fremtidens intelligente teknologi?

Den intelligente og robotbaserede landbrugsdrift er i en rivende udvikling, og derfor har vi valgt at udvide organisationen med et team, som skal understøtte den videre udvikling af PlanteFaciliteter og Værksteder (PFV) til gavn for forskning og undervisning.

Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet søger en agronom eller lignende til ansættelse ved PFV fra 1. april 2021 eller snarest derefter. Stillingen er en tidsubegrænset fuldtidsstilling.

Om den agro-intelligente udvikling
Kun fantasien sætter grænser for den digitale udvikling i jordbruget og derfor vil PFV understøtte den fortsatte udvikling med et nyt team, som skal supportere de øvrige 6 teams – bestående af ca. 40 kollegaer, indenfor Forsøgsgårdene, Pometet, Væksthusene i Tåstrup og på Frederiksberg, Landbohøjskolens Have og Værkstederne. Faciliteter, som betjener såvel eksterne aktører som forskere og undervisere på Københavns Universitet.

Robotteknikkerne imødekommer den grønne omstilling til øget præcisionsjordbrug, nye metoder til plantebeskyttelse og at foregribe klimaforandringernes betydning for jordbruget.

Derfor søger vi en inspirerende og dynamisk teamleder, som har visioner for og forståelsen for fremtidens forskningsmiljøer samt kan bidrage positivt til opbygningen af det nye team og understøtte dets fortsatte udvikling.

Arbejdsopgaver

 • Lede og motivere et team, som forventes at bestå af 2-3 teknikere og 1 elev
 • Udvikling af teamet i samspil med omgivelserne i et dynamisk forskningsmiljø
 • Projektledelse på etablering af nye semi-field forskningsinfrastruktur til rodstudier
 • Projektledelse på nye dyrkningssystemer baseret på bl.a. robotteknologier
 • Fondssøgning til nye digitale værktøjer til løsninger om udviklingen af forskningsinfrastruktur til mark- og væksthusforsøg
 • Indgå i projekter for nye digitale værktøjer til dataindsamling
 • Bruger af satellit- og droneteknologi samt præcisionsudstyr i forsøgs- og markdriften
 • Koordinere opgaver, arbejdskraft, ressourcer, arealer og tekniske værktøjer på daglig basis
 • Medvirke i mark- og forsøgsarbejde i samarbejde med teamets medarbejdere
 • Kommunikation, formidling og undervisning samt bidrag til afrapporteringer.

Vi tilbyder

 • En afvekslende hverdag fyldt med ledelsesopgaver, fagligt udfordrende såvel som rutineprægede arbejdsopgaver og administrative opgaver
 • Fagligt samarbejde med kolleger, forskere og studerende
 • Travle perioder og skarpe deadlines i forhold til markforsøg
 • En arbejdsplads med højt til loftet i et internationalt universitetsmiljø
 • Vide muligheder for fortsat udvikling af dine kompetencer inden for kunstig intelligens og robotteknologier
 • Flekstidsordning, glade kolleger, al slags vejr og masser af arbejde.

Dine kompetencer
Vi forventer, at du har:

 • Ledelseskompetencer og erfaring med at lede medarbejdere
 • Videregående jordbrugsfaglig uddannelse som agronom eller lignende med erfaring inden for forskningsprojekter i mark- og væksthusforsøg med planter
 • Solid erfaring med præcisionsjordbrug og digitalt landbrug i forskningsmæssig sammenhæng
 • Flair for og stor erfaring med ny teknologi og software, heriblandt sensorer, droner og robotter
 • Projektledelseserfaring inden for forskningsinfrastrukturer og projekter
 • Erfaring med at søge fondsmidler
 • Gode engelskkompetencer – både mundtligt og skriftligt
 • Gode samarbejdsevner, er udadvendt, har et godt humør og formår at arbejde selvstændigt.

Vi lægger vægt på, at du:

 • Er udstyret med et godt humør, er løsningsorienteret og har gode samarbejdsevner
 • Er initiativrig, kvalitetsbevidst og omhyggelig
 • Har let ved IT-værktøjer generelt, herunder QGIS og PIX4D
 • Er indstillet på at tage fat i travle perioder
 • Kan holde hovedet koldt, når du har mange bolde i luften
 • Har lyst til at arbejde i et internationalt forskningsmiljø med højt arbejdstempo.

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for Akademikere i Staten. Indplacering er som chefkonsulent med personaleledelse. Der er mulighed for forhandling af tillæg. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer med flekstidsordning.

Yderligere oplysninger
Spørgsmål til stillingen kan rettes til udviklings- og driftschef Birgitte Wendelboe, tlf. 2374 8496.

Du kan læse mere om os på www.plen.ku.dk

Ansøgning mv.
Send ansøgning og CV samt dokumentation for kandidatuddannelse via Jobportalen, så den er universitetet i hænde senest torsdag den 25. februar 2021. Vi forventer, at ansættelsessamtalen vil foregå torsdag den 4. marts 2021 og eventuel anden samtale fredag den 5. marts 2021.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE i kort form – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.000 ansatte og 9.700 bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 12 institutter. Fakultetet har et årligt budget på ca. 3 mia. kr.

Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på www.science.ku.dk

SØG STILLINGEN

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt

Birgitte Wendelboe
Mit JA