Gå til sidens indhold
Jobopslag

Skovfoged søges til Vemmetofte Kloster

Er du eller brænder du for at blive en rigtig skovfoged? Så er det dig, vi søger. En rigtig skovfoged har god biologisk indsigt og kan derved dyrke skoven med henblik på at producere værdi. Værdi kan være overskud i år, men også overskud om mange år - længe efter du er pensioneret igen. Skovens afkast opstår fra kvalitetsløvtræ, kvalitetsnåletræ og jagtværdi. Indenfor disse rammer må du gerne sørge for, at skovgæster og entomologer også bliver lykkelige.

Om dig

- Fantastisk, hvis du er fuldbefaren skovdyrker allerede. Er du SLINGer med lidt færre års erfaring i skovdyrkning, men ønsker at fortsætte ad denne vej, må du gerne søge også.

- Du er fortrolig med regneark, har prøvet kræfter med et skovplanprogram (f.eks. KWPlan), og er bekendt med et regnskabsprogram (f.eks. Brugerdata).

- Blandt de mange buzzwords, som stillingsopslag normalt er fyldt med, fremhæves: resultatorienteret og systematisk.

Om os

Vemmetofte Kloster er en erhvervsdrivende fond stiftet 1735. Vi er på én gang et moderne og et traditionsbundet gods. Alt er velholdt gennem mange år. Vi har fokus på et højt langsigtet økonomisk afkast på et etisk grundlag. Afkastet benyttes til almennyttige formål, og det er derfor vigtigt, at alle driftsgrene bidrager med et overskud.

Se mere om os på www.vemmetofte.dk

Vemmetofte Klosters skovbrug består af godt 1400 hektar certificeret, højproduktiv skov, fortrinsvist løvskov. Skovbruget er en vigtig bidragyder til fondens årlige overskud. Pyntegrønt er under afvikling. Landbruget er bortforpagtet, og alle daglige praktiske gøremål på godset henhører derfor tillige under skovfogeden.

Vore medarbejdere er typisk ansat i mange år - forhåbentlig også den næste skovfoged.

Om dit næste job hos os

- Du har ansvaret for planlægning af arbejdet for ansatte skovarbejdere samt entreprenører, og du har det daglige ledelsesansvar.

- Du har kontakten til kunder og skovens mange interessenter

- Du har ansvaret for den dyrkningsmæssige fremtid af vores nuværende skovdrift

- Du har et stort medansvar for den optimale afsætning af vores produkter

- Du udarbejder grundbudgettet for skovdriften og laver budgetopfølgning

- Du foreslår forandringer og laver analyser, der understøtter dine forslag

- Indledningsvist vil dit arbejde alene være på Vemmetofte Kloster samt hos enkelte mindre naboer. Lidt senere vil en udvidelse af arbejdsområdet komme på tale.

Yderligere oplysninger

- Vi har reserveret et tidligere skovfogedsted som din embedsbolig, hvis du og din familie ønsker det.

- Du må gerne starte 1. december 2022, men er du den rette person, der først kan starte senere, finder vi en løsning på det.

- Du er velkommen til at høre mere om jobbet hos direktør og skovrider Leif J. Madsen, tlf. 51209520. Du er også velkommen til at kontakte skovfoged Jan Ebbensgaard, tlf. 30534036.

Send din ansøgning

med referencer til ljm@vemmetofte.dk

Ansøgningerne behandles løbende. Alle henvendelser behandles med fuld fortrolighed.

Mit JA