Gå til sidens indhold
Jobopslag

Direktør til Kong Frederik den Syvendes Stiftelse

Kong Frederik den Syvendes Stiftelse er i dag en aktiv og mangesidet erhvervsdrivende fond, der er oprettet af Grevinde Danner i 1873. Stiftelsens hovedformål er at give ophold til socialt udsatte børn og unge, hvilket sker gennem drift af en døgninstitution og samarbejde med sociale organisationer. Stiftelsens andet hovedformål er at sikre vedligeholdelse af Jægerspris Slot, slotsparken samt andre fredede bygninger og fortidsminder, idet Stiftelsen for egne midler driver et museum på slottet.

De nødvendige midler til opfyldelse af disse formål tilvejebringes gennem Stiftelsens omfattende erhvervsmæssige virksomhed, der omfatter skovdrift, bortforpagtning af landbrugsarealer, jagtudlejning, boligudlejning samt forvaltning af Stiftelsens værdipapirbeholdning.  

Efter et mangeårigt ansættelsesforhold går den nuværende direktør på pension.

Stiftelsen søger derfor en ny direktør primært med en uddannelse som forstkandidat, idet kandidater med anden relevant uddannelse også kan komme i betragtning.

Et mere detaljeret stillingsopslag kan findes på Stiftelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til direktør Nils Sættem på tlf. nr.: 47 56 25 00, mobil: 40 28 30 10

Overordnede spørgsmål kan rettes til bestyrelsesformand Henrik Dahl endvidere også på tlf. nr.: 30 18 87 39 

Ansøgning mærkes ”Direktør” og stiles til Kong Frederik den Syvendes Stiftelse på mail: kf@kongfrederik.dk.

Ansøgninger behandles løbende. Der afholdes samtaler i sidste halvdel af februar.

Henvendelser og ansøgninger behandles med fortrolighed.  

Stiftelsens politik for behandling af persondata:  www.kongfrederik.dk/Stiftelsen/Persondata.

Mit JA