Kom i spil om de spændende arbejdsopgaver

 


At være det grønne ben

- Det helt særlige ved jordbrugsakademikere er kombinationen af noget meget fagnørdet og så samtidig at være generalist og kunne køre processer, fastslår Bente Mortensen, der i dag er indehaver af den selvstændige rådgivningsvirksomhed Greenproject. 

- Min egen bevidsthed om mine forskellige fagligheder blev for alvor aktiveret, da jeg stod over for et skift i min karriere. Jeg kom fra undervisningen og skulle pludselig finde ud af, hvad jeg ellers kunne. Hurtigt fandt jeg dog ud af, at jeg kunne definere mig selv som rigtig god til jord, vand og næring - og lige netop på det tidspunkt var der ude omkring et ikke erkendt behov - nemlig kompostering og professionel anvendelse af kompostprodukter inden for det grønne område.
 
- Dengang blev jeg klar over, at jeg er i stand til at finde huller i markedet og se muligheder, og dem er der stadig mange af rundt omkring.
 
Bente Mortensen fik herefter job hos Dansk Jordforbedring og kom siden til DTU, fordi hun forstod at koble sin jordbrugsfaglige viden med det ingeniørtekniske. Her var tværfagligheden en gennemgående faktor i projekterne, og hendes viden om projektledelse såvel som hendes evne til systematisk tænkning var gode kort på hånden.
 
- Ingeniører tænker imidlertid i jord på helt andre måder end vi jordbrugsakademikere, og når forskellige baggrunde mødes, kan man undres, blive nysgerrig og få nye ideer, som man kan kaste sig over. Så kommer engagementet helt af sig selv. I mange sammenhænge har jeg været det grønne ben, fordi jeg har forståelsen for processer, både generelt og specifikt, og desuden er yderst anvendelsesorienteret. Ad den vej kom jeg til at beskæftige mig med livscyklusvurderinger af fødevarer og non-foodprodukter til brug i virksomhederne og samfundets udvikling, siger Bente Mortensen og føjer til:
 
  • Lige nu går en del af min tid med undervisning i produktudvikling, innovation og iværksætteri. Desuden har jeg mange opgaver i anlægsgartnervirksomheder, hvor arbejdsmiljø og miljøcertificering fylder stadigt mere i udbuddene.
  • Jeg har det bedst ved at arbejde sammen med mennesker og bruger min tværfaglighed til at få organisationer til at fungere. Det er hverdagen, der er interessant, ikke systemerne, men begge dele kræver, at jeg lærer tingene til bunds og hele tiden er åben for ny viden og løbende efteruddannelse. 
 

 Kontakt JA

Conny Hallier Jensen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 02/01/2017