At se muligheder gennem flerfaglighed og menneskekundskab

 
 
Sæt din karriere i spil

- Som jeg ser det, skal en god statskonsulent kunne begå sig lige så godt på det politiske niveau som på det kommercielle - og dét er faktisk flerfaglighed, forklarer Poul Erikstrup, der er statskonsulent med den danske ambassade i Warszawa som arbejdsplads.
 
Han er sektorekspert inden for landbrug, fødevarer og fiskeri, og det er hans klare overbevisning, at menneskekundskab er en nødvendig egenskab - koblet med den faglige viden - når diplomatiske og kommercielle opgaver skal gå hånd i hånd i det daglige arbejde.
 
- Jeg kan godt lide at se muligheder, og det er et af de meget interessante aspekter af mit arbejde, siger statskonsulenten, der forud for statskonsulentstillingen i Warszawa beklædte en lignende stilling i Moskva.
 
- I Rusland, hvor jeg var i seks år, var der brug for at kende det danske myndighedssystem på fødevareområdet i detaljer, at have en god kontakt til brancheforeningerne plus de store danske virksomheder - og samtidig dyrke de små og mellemstore.
 
- Den politiske del af jobbet fylder lige så meget som eksportdelen, og jeg fungerer også som rådgiver, når der er ministerbesøg hjemmefra. Og i den sammenhæng er det desuden min opgave at stå for alt det praktiske ved arrangementet i tæt samarbejde med de respektive ressortministerier.
 
- Det er et job ofte uden facitliste, og derfor er det herligt at kunne komme op med løsninger, både på diplomatisk niveau og i forbindelse med konkrete sager, der tit er en skønsom blanding af potentiale og uforudsigelighed.
 
- Igennem de seneste otte år i udenrigstjenesten har jeg fået brugt alle de kompetencer, jeg har samlet sammen gennem livet. Det handler ikke mindst om glæden ved at bygge netværk og omgås andre mennesker, og det har jeg øvet mig i, da jeg var landmand, landbrugsskolelærer, formand for JAs forhandlingsudvalg og i løbet af uddannelsen og karrieren i øvrigt. Det sjoveste er, når man gør en forskel, betoner den 57-årige statskonsulent, der har det bedst med at holde vejen bred og ikke ønsker at blive fanget ind i specialistrollen.
Jo flere kompetencer, jo mere at spille med.
 
Poul Erikstrup er nu ansat som statskonsulent ved ambassaden i Lagos i Nigeria.
 
 
 

 Kontakt JA

Conny Hallier Jensen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 02/01/2017

 Søger du:

  • Nye udfordringer?
  • Karriereskift eller karrierehop?
  • Hvad skal der til?