Kom i spil om de attraktive job

 


At sætte ord på mikset af fagligheder

- Det var mit studiejob i Landbrug & Fødevarer, der var medvirkende til, at jeg fik mit første job, siger miljøsagsbehandler i Kalundborg Kommune Kresten Aarøe.
Han dimitterede i november 2013 som cand.scient. i landskabsforvaltning og begyndte i kommunen en måned senere.

- I min ansøgning slog jeg bl.a. på min tværfaglighed, fortalte om mit studiejob og beskrev mit studenterpolitiske arbejde. Da jeg så kom til jobsamtale uddybede jeg studiejobbets indhold, hvor jeg fx havde været koordinator for landmændene ved dyrskuerne. I den sammenhæng havde jeg ikke mindst fået styrket mine evner til at kommunikere, og jeg opnåede respekt hos landmændene, fordi jeg kunne koble teori med virkeligheden. Via min uddannelse er jeg blevet skarp på lovgivning og metode, og desuden har jeg en bred viden om landbrug qua min opvækst. Dette miks af kompetencer - eller fagligheder - vakte genklang, kunne jeg mærke.

- Nu er jeg placeret i kommunens landbrugsgruppe, og jeg beskæftiger mig primært med at udarbejde miljøgodkendelser. Ind imellem fører jeg også tilsyn, og vi er i øvrigt her på stedet ved at overveje, om vi ikke i højere grad kan smelte de to opgaver sammen, dvs. at vi i gruppen arbejder mere på tværs og er med fra start til slut. På den måde kommer vi alle sammen tidligt i kontakt med landmændene, og vi kan fortælle dem om vore dokumentationskrav på forhånd og på den måde lave en forventningsafstemning. Der er nedsat en projektgruppe for at udvikle disse tanker, og jeg er blevet tovholder, fortæller Kresten Aarøe og fortsætter:

- I løbet af mit studie på KU Science var jeg aktiv i Foreningen af Naturressourcestuderende, ligesom jeg i nogle år var JA ambassadør og altså bindeleddet mellem alle studerende inden for jordbrugsvidenskab og JA. De aktiviteter har lært mig en masse, som jeg også kunne spille ud med, da jeg var til jobsamtale: Jeg er vant til at deltage i møder, jeg kan strukturere store materialer, jeg har siddet i forskellige udvalg, og jeg har frem for alt lært at kommunikere med mange forskellige mennesker om mange forskellige ting.

- Denne faglige bredde er dog ikke noget, man så bare har. Kompetencerne skal passes og udvikles, og derfor tror jeg også, at en kommune er et godt sted at være. Jeg skal fx sætte mig ind i biologernes arbejde og deres vinkler, og det giver endnu mere tværfaglighed til gavn for helheden, betoner Kresten Aarøe.

Er du interesseret i at vide mere inden for de tre områder kan du klikke på den relevante målgruppeside i højre spalte.
 

 

 Kontakt JA

Conny Hallier Jensen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 02/01/2017

 Målgrupper

Undersiderne henvender sig til følgende tre målgrupper: