Flerfagligt Univers

 
 

Flerfaglighed - hvad er nu det for noget?
 
Dette univers handler om flerfaglighed, og om hvordan du aktivt kan sætte ord på og bruge den. Hvad er det, der adskiller en jordbrugsakademisk uddannelse fra andre uddannelser, og hvad er det, der gør uddannelsen erhvervsrelevant?
 
De jordbrugsakademiske uddannelser har gennem tiden udviklet sig og rummer i dag flere forskellige retninger end tidligere. Men fælles for dem alle er, at uddannelserne har en kobling mellem grundvidenskab og anvendt videnskab inden for fagene biologi og økonomi, som gør, at jordbrugsakademikere kan bestride både generalist- og specialiststillinger.
 
En jordbrugsakademiker kan derfor både gå i bredden og i dybden med et emne og har en force ved at tale flere faglige sprog såvel som evnen til at bygge bro mellem andre fagligheder.
 
For at kunne beskrive hvilke kompetencer du har som uddannet jordbrugsakademiker, skal du sætte ord på din flerfaglighed og fortælle, hvordan den har vist sig nyttig og også kan være det fremover.
 
Det handler bl.a. om at tænke i helheder og evne at være den tværfaglige problemknuser. På siderne kan du læse mere om, hvordan du formidler din flerfaglighed og om at kunne begå sig i mange sammenhænge.
 
Der stilles der skarpt på:
 
Hvis du søger nyt job, så fortæl om de faglige facetter, du har, som fx koblingen mellem viden om økonomi, og viden om at ”have fingrene i mulden”. Er du nyuddannet, så fortæl om, hvordan du aktivt har brugt din flerfaglighed fx i forbindelse med studiejob.
 
Søger du nye udfordringer på din arbejdsplads, så sæt din kompetenceprofil i tale ved medarbejderudviklingssamtalen. På den måde kan ledelsen få øje på, at du er en ressource, der kan anvendes på mange områder. Deltager du i projekter i din organisation, så lægt vægt på, at du er den tværfaglige spilfordeler og ressourceperson.
 
Har du planer om en lederkarriere eller har et lederjob, så har du som jordbrugsakademiker blik for optimal diversitet i teamsamarbejdet, fordi du taler flere faglige sprog.
 
Læs mere her på Universet og bliv klogere på, hvordan du formidler dine flerfaglige kompetencer og løbende holder dem vedlige på jobbet.
 
Vil du læse mere så klik på:
 
 

 

 Kontakt JA

Conny Hallier Jensen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 28/06/2018
5 skarpe budskaber om flerfaglighed:
 
  • Basisfag spiller sammen med anvendte fag
  • Perspektivet er internationalt
  • Der er opbygget en tolerance og kulturel forståelse over for andre
  • Viden og kunnen kobles med følelsesmæssig intelligens og empati
  • Nysgerrighed er en drivkraft