Gå til sidens indhold

Klimaforandringer - hvad gør vi

Hvad gør vi ved klimaforandringerne, og hvordan omstiller vi vores samfund mod de langsigtede mål i Paris-aftalen. Hvordan skal landbrug, skovbrug, naturforvaltning, byer og samfund bidrage til at løse den nok største og mest udfordrende opgave i det 21 århundrede?

Vanddråbe
 • Cluster-tankegangen kan bane vejen for grønne løsninger

  Flere forskellige bæredygtige teknologier har været søsat over de sidste årtier, men det er ikke hver gang lykkedes at få enderne til at mødes og økonomien til at hænge sammen.

  Læs hele artiklen

 • Er græs en lukrativ og miljøvenlig løsning

  ”Er græs en lukrativ og miljøvenlig løsning” – Interview af Morten Gylling og Brian Jacobsen IFRO - KU

  I Limfjorden er det tæt på at være en ”worst case scenario” for miljøkrav i den målrettede regulering som følge af den danske implementering af det europæiske vandrammedirektiv. Særligt enkelte fjorde og dertilhørende vandoplande er underlagt reduktionskrav, der betyder, at man skal skære meget ned på korn, raps og særligt majs, som udvasker relativt flest næringsstoffer. 

  Læs hele artiklen

 • Enough for less

  Der er brug for et paradigmeskifte - en ny økonomisk model og et nyt formål for landbruget. Indtil nu har fokus været på, hvordan vi får mere for mindre - ”more for less”. Der har derimod ikke været fokus på, hvordan vi reducerer ”more”. Sådan siger John Roy Porter, der er professor emeritus ved Københavns Universitet med en lang forskerkarriere bag sig, hvor han har arbejdet indgående med klimaforandringer, fødevareforsyningssikkerhed og -produktion.

  Læs hele artiklen

 • Fremtidens sunde jorder

  Reportage fra temadag om Conservation agriculture

  Sidst i oktober 2018 inviterede landboforeningen Agrovi til temadag om sunde jorder på Knudstrupgård hos Søren Ilsøe, hvor 200 landmænd, konsulenter og andre interesserede deltog. Programmet for dagen bød på markvandring og foreløbige resultater fra forsøg med forskellige efterafgrødeblandinger, ”companion crops”, såmaskiner og indblik i projektet ”Remix” under Roskilde Universitet og projektet ”GMSR” (grønne marker & stærke rødder) under Københavns Universitet. Foruden markvandringer var der en række indlæg fra konsulenterne i Agrovi, som fortalte om forskellige aspekter ved konceptet ”Conservation agriculture”.

  Læs hele artiklen

 • Giver konventionelt landbrug mere natur

  Nyt Cambridge studie foreslår en intensivering af de nuværende landbrugsarealer for at følge efterspørgslen på fødevarer, mens vi samtidig freder resterende naturarealer for at beskytte biodiversitet og modarbejde klimaforandringer og miljøproblemer.

  Læs hele artiklen

 • Naturen har brug for en hjælpende hånd

  Hans-Henrik Jørgensen, formand for JA, skriver den 21. september i Jyllands-Posten Debat:

  Det er godt med regeringens fokus på naturen og omlægning af skov til urørt skov for at skabe levesteder for flere dyr, svampe og planter. Men selvom det kan lyde paradoksalt er det i mange tilfælde nødvendigt fortsat at forvalte skovene for at give de rette livsbetingelser for mere vild natur.

  Læs debatindlægget

 • Udnyt samspil mellem energi, miljø og fødevarer i energiforliget

  JAs formand, Hans-Henrik Jørgensen, har nedenstående kommentar til energiforliget, som er bragt i dagbladet Politiken 16. juni 2018:

  Vi kan slå tre fluer med et smæk, hvis vi tænker synergi mellem energi, miljø og fødevarer. Danmark har brug for mere vedvarende energi, og en stor del kommer allerede fra biomasse, hvoraf meget importeres fra udlandet. Der er dog med ny teknologi stort potentiale for at øge produktionen af biomasse i Danmark, samtidig med vi fortsat producerer fødevarer og reducerer miljøbelastningen.

  Læs hele artiklen

 • Reetabler havets skove

  Indtil nu har diskussionen mest handlet om skovene på land, men der findes også "skove" under havets overflade. I Danmark er de skove ålegræsenge, der findes i mange af vores farvande.

  Læs  hele artiklen

Kontakt

Jacob Neergaard
Fagkonsulent

jacob.jpg
Mit JA