Gå til sidens indhold

Kemi i miljøet - har vi styr på det

Har vi det fulde overblik over kemi i vand, fødevarer, kosmetik, elektronik, tøj og medicin? Har vi styr på forurening, og sætter vi ind mod de største problemer? Plast i havene - hvad gør vi? Mikroplast – hvad bør og kan man gøre?

Reagensglas med plantespire
 • Miljøkemiens historie

  Hvorfor dog blande kemi med miljø? Hvad har kemi at gøre med rig natur, rent vand, frisk luft og sunde fødevarer? Miljøkemi er en ung disciplin, som for alvor fik et boost fra 1960 og frem. Den kraftige vækst i samfundet efter anden verdenskrig gav et væld af nye materialer og produktionsmetoder. Og inden for jordbruget var der en voldsom effektivisering og stigning i produktivitet ikke mindst pga. gødningsanvendelse, pesticider og mekanisering.

  Læs artiklen

 • Gentænk grænseværdierne for pesticider i drikkevandet

  I Danmark er vi vant til, at vi uden betænkeligheder kan drikke det vand, som kommer ud af vandhanen. Det er indiskutabelt et meget vigtigt gode, som det selvfølgelig er helt afgørende at værne om nu og for fremtidige generationer. Men det er faktisk ikke destilleret vand, der kommer fra vandværket. Grundvandet indeholder altid forskellige stoffer i større eller mindre mængder.

  Læs mere

 • Reaktion på regeringens 38 forslag om klima og luft

  Klimatiltag skal derfor så vidt muligt indføres der, hvor det er mest effektivt, men det kan være svært at forene med landenes individuelle reduktionsmål og en fælles koordineret klimaindsats. Særligt her i landet har vi relativt gode landbrugsjorder, som er dyre at tage ud af drift.

  Læs artiklen

 • Fødevarer uden kemi

  Det er sjældent, at der sker noget helt nyt. At afgrøder kan blive beskadiget eller gå tabt pga. sygdomme, skadedyr eller vejrlig er beskrevet i Biblen. (...) At være underordnet naturens luner var og er uløseligt sammenknyttet med agerbrug og husdyrhold, men i løbet af det 20. århundrede udviklede nogle af vores jordbrugsakademiske uddannede forgængere kemiske stoffer til at afbøde nogle af de værste skadevirkninger på afgrøder - både i forhold til sygdomme og skadedyr.

  Læs lederen

Kontakt

Jacob Neergaard
Fagkonsulent

jacob.jpg
Mit JA