Kontingentsatser

 

Klik på linket herunder og du kommer til indmeldelsessiden.

Kontingenter
Kontingent opkræves kvartalsvis den 1. januar, april, juli og oktober. 

Kvartalskontingenter 2019 

Sats 1 (lønmodtagere): 1.298,00 kr.
Sats 2 (selvstændige/udlandsansatte): 566,00 kr.
Sats 3 (ledige): 370,00 kr.
Pensionister: 248,00 kr.
 
Bemærk: Du har ret til kontingentnedsættelse, hvis du er
 
  • Fuldtidsledig
  • På barsel
  • På forældreorlov (gl. regler) eller anden orlov
  • Offentligt ansat med løntilskud
  • Får sygedagpenge, kontanthjælp, overgangsydelse eller andet

Studerende

Studerende på AU: JA 108,00 kr. pr. kvartal. Der tages forbehold for stigninger, hvis der oprettes ordinær studenterforening.

Foreningen af Naturresourcestuderende (FN) på KU, Frederiksberg Campus: FN 53,00 kr. + JA 108,00 kr. i alt 161,00 kr. pr. kvartal. 

Foreningen af Biologi/Bioteknologistuderende (FB) på KU, Frederiksberg Campus: FB 53,00 kr. + JA 108,00 kr. i alt 161,00 kr. pr. kvartal.

Foreningen af Landskabsarkitektstuderende (FLS) på KU, Frederiksberg Campus: FLS 53,00 kr. + JA 108,00 kr. i alt 161,00 kr. pr. kvartal.
 
OBS: DSR er nedlagt på KU og erstattet af ScienceRådet. 
 
Internationale studerende på KU, Frederiksberg Campus: Tidsbegrænset medlemskab opkræves forud én gang årligt 432,00 kr. (36,00 kr. pr. måned).

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.D.forening (interesseforening administreret via sekretariatet): 37,50 kr. pr. kvartal.

 Kontakt JA

Susanne Vilbrand
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 21/12/2018