Gå til sidens indhold

Besøg Sejet Planteforædlingsstation

Vi får en grundig indførsel i, hvordan en moderne forædlingsstation arbejder.

Spire

Direktør Birger Eriksen byder velkommen og står for dagens rundvisning til vores netværksbesøg i Horsens.

Det har været meget fremme i pressen, at forskerne på Sejet Planteforædling arbejder meget med den nye CRISPR metode til at overføre egenskaber i planterne, så de bedre kan modstå fremtidens klimaforandringer via et større rodnet og mere resistens mod sygdomme og skadedyr. Samtidig skal det være højtydende afgrøder af god kvalitet, med sunde egenskaber og lavt
klimaaftryk.

Der arbejdes med nye teknologier som DNA og Big Data, når der skal flyttes gener fra en organisme til en anden.

Vi bliver vist rundt på en moderne forædlingsstation, hvor der er rigtig mange afgrøder, der arbejdes med. Det er vinterhvede, vinterbyg, vintertriticale, vårbyg og hestebønner, som Sejet selv forædler. Derudover samarbejdes der med andre forædlere om vinterraps, majs og havre.

Der laves 20.000 nye krydsninger hvert år, men i den sidste ende er det måske kun én, der har alle de ønskede egenskaber og kan markedsføres.

De nye metoder gør, at nye sorter kommer meget hurtigere frem. Hvor det i gamle dage tog 12-15 år, tager det nu kun 5–6 år, før en ny sort er markedsført.

Der serveres en let forplejning.


Hilsen bestyrelsen i

JA-Trekantområdet
- et netværk under JA

Kontakt

Cathrine Norup
Netværkskoordinator, chefsekretær

cathrine.jpg
Mit JA