Gå til sidens indhold

Kom med op på Amager Bakke

- når LAF inviterer til generalforsamling.

LAF GF Amagerbakke

Per Malmos viser rundt og fortæller om det nye landskab på toppen af København. Deltagelse forudsætter, at man selv medbringer sikkerhedssko og refleksvest til rundvisningen på bakken. Efterfølgende afholdes LAFs årlige generalforsamling i skicenteret kl. 17.00.

Dernæst inviterer LAF til middag på restaurant Lynetten, hvor vi med udsigt til Amager Bakke nyder en lækker middag.

Generalforsamling 2019

Den foreløbige dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
5. Behandling af fremsatte forslag.
6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal sendes til bestyrelsen senest den 9. april 2019. Herefter får alle medlemmer af LAF tilsendt den endelige dagsorden.

Alle medlemmer af JA er velkomne, og det er gratis at deltage. Tilmelding senest mandag den 22. april. Der er 40 pladser til rundvisning samt middag – dog ingen maks til generalforsamling.

 

Med venlig hilsen bestyrelsen i
Landskabsarkitekternes Forening
- et netværk under JA

 

Mit JA