Mentees rolle

 
En mentee får råd og vejledning af en mere erfaren person og kan tale med mentor om udfordringer og ønsker i arbejdslivet. En mentor er en uafhængig samtalepartner. Det giver mulighed for at vende hverdagens udfordringer, frustrationer og emner, som man måske ikke er tryg ved at vende med en kollega eller en chef.
 
De input, man får som mentee, vil ofte give anledning til refleksioner, afklaring og erkendelser. Udbyttet som mentee vil bl.a. være personlig udvikling som fx selvledelse, selvindsigt og selvtillid, faglig udvikling som fx strategiudvikling, karriereudvikling og afprøvning af kompetencer.

Hvis du kan svare ja på ét eller flere af disse spørgsmål, kan du med fordel tilmelde sig som mentee: 
 
 1. Har du lyst til at komme videre i karrieren?
 2. Har du lyst til forandringer?
 3. Er du tvunget til forandringer?
 4. Har du været på arbejdsmarkedet i nogle år?

Dit udbytte som mentee kan være

 • At blive udviklet - personligt såvel som fagligt
 • At få øjnene op for nye og flere muligheder
 • At blive udfordret på din egen viden og erfaring
 • At få hjælp til at sætte ord på dine kompetencer
 • At afdække dine styrker og udviklingsområder
 • At få sparring på dine erhvervsplaner og karrieremuligheder
 • At få indblik i en branche eller arbejdsfunktion, du finder attraktiv
 • At få skabt nye kontakter og udvikle dit netværk

Vore forventninger til dig som mentee

 • At du har været et par år på arbejdsmarkedet
 • At du er motiveret for en individuel læringsproces i samarbejde med en mentor
 • At du er indstillet på at have en aktiv rolle - i selve samtalerne, men også praktisk i forhold til at arrangere mødedatoer osv.
 • At du vil prioritere og afsætte tid til dine møder med din mentor
 • At du har gjort dig nogle tanker om, hvad du gerne vil have ud af mentorforløbet
Tidsforbrug
 
Du skal kunne deltage i kick-off møde sammen med de øvrige mentees og mentorer plus i et netværksmøde for mentees.
 
Derudover skal du kunne mødes med din mentor et nærmere aftalt antal gange af 1-2 timers varighed inden for programperioden - samt også meget gerne medvirke ved evaluering af programforløbet.
 
Endelig vil der løbende blive forsøgt etableret nogle regionale erfa-grupper for mentees. Grupperne bestemmer selv mødeaktiviteten.
 

 Kontakt JA

Hanne Jensen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 09-01-2017
Gert Aagaard van Hauen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 09-01-2017