Life Science

 
Hent inspiration til et karrierevalg inden for life science branchen
Life science rummer hele forsknings- og udviklingsområdet inden for bioteknologi, lægemidler, fødevarer og medico. Det er et af de mest succesrige og ekspansive områder i Danmark. Den danske pharma-, biotek-, medico- og fødevareindustri har de seneste 30 år udviklet sig eksplosivt - og karrieremulighederne inden for life science er brede.
 
Jordbrugsakademikere arbejder i branchen som forskere, ledere og akademikere i følgende stillinger:
 
  • RA (regulatory affaries)
  • Safety (bivirkningsovervågning)
  • QA (kvalitetskontrol)
  • Logistik
  • Præklinikken
  • R&D
  • Salg og Marketing

Overblik over branchen
JA har sammen med Den Danske Dyrlægeforening taget et grundigt kig på life science branchen for at styrke medlemsrådgivningen om beskæftigelsesmulighederne på området.

Informationerne er indsamlet i efteråret 2012. Men husk, at branchen er i en rivende udvikling, og derfor skal informationen tages for et øjebliksbillede, og visse ændringer i firmanavne samt jobbetegnelser kan forventes over tid.
 
Er du interesseret i branchen, så brug tid på at kigge i:

  • Firmadatabasen
  • Databasen med jobbetegnelser koblet med beskrivelse og kompetencer
  • Karrieredatabasen
Alle tre databaser finder du i dokumentarkivet i bunden af siden. Desuden findes der også her en liste med stillingsbetegnelser for det første job hhv. det nuværende job for de personer, der var ansat i branchen i november 2012. 
 
Firmadatabasen
I firmadatabasen finder du 162 bioteknologisk orienterede firmaer i life science branchen og de stillinger, som firmaerne har slået op i løbet af tre måneder i efteråret 2012. Firmaerne er beskrevet med navn, link til hjemmesiden, direkte links til firmaet side over ledige job (hvis en sådan eksisterer), eksempler på jobbetegnelser for opslåede stillinger, telefonnummer samt firmaets beskrivelse af sig selv.
 
Databasen for jobbetegnelser koblet med beskrivelse og kompetencer 
Databasen giver eksempler på i alt 174 stillingsbetegnelser brugt i job opslag i perioden fra 10. september 2012 til 27.
november 2012. Jobbetegnelserne er koblet med jobbeskrivelser, arbejdsopgaver, uddannelse samt krav til faglige og personlige kompetencer.
 
Karrieredatabasen
Her kan du finde 350 karriereforløb på personer, der arbejdede i branchen i november 2012. Alle informationer er fundet via linkedIn.dk
 
Liste over første job i branchen
Oversigt over de første job for 232 personer. Dubletter er ikke medtaget.
 
Liste over nuværende job i branchen
Oversigt over nuværende job for 232 personer. Dubletter er ikke medtaget.
 
 

 Kontakt JA

Hanne Jensen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 23-01-2017