JA mentor

 
Nyt mentorprogram tog fart den 25. september 2017
 
Mentorprogrammet er i gang. Hvis du er interesseret i at blive kontaktet næste gang, vi udbyder JA mentor, kan du skrive til Hanne Jensen hj@ja.dk
 
Idéen med programmet er, at du indgår i et længerevarende læringsforløb, som består i sparring mellem mentor og mentee. Her får du mulighed for at afprøve og udvikle dine relationsbaserede og kommunikative kompetencer. Det er op til dig selv at aftale med din arbejdsplads, om din deltagelse i mentorprogrammet eventuelt kan foregå inden for normal arbejdstid.
 

Tidsplan

  • Kick-off kursus for mentorer og mentees mandag den 25. september kl. 10.00 - 17.00 i JAs sekretariat
  • Midtvejs workshop for mentorer og mentees mandag den 29. januar 2018 kl. 13.00 - 17.30
  • Afslutning/evaluering mandag den 11. juni 2018

I periode mødes mentor og mentee 8-9 gange fysisk. Møderne mellem mentor og mentee foregår enten hos mentor eller mentee. Inden det første møde er både mentorer og mentees ”klædt på” til roller og ansvar.

På det første møde er der en række obligatoriske samtaleemner og på dette møde aftaler I også det videre forløb - indhold, form, logistik osv. Derudover kan der eventuelt være korrespondance på mail eller telefon.

JA matcher mentorer og mentees og yder sparring og support undervejs i forløbet. Både mentorer og mentees rekrutteres ud fra faglige erfaringer og kompetencer. I matchet tilstræber vi en tilpas grad af forskellighed mellem mentor og mentee på flere faglige og personlige parametre for at danne basis for større læring. Det betyder samtidigt, at vi kun har mulighed for at matche dig, hvis der er en relevant mentor/mentee i ordningen.

Kick-off kursus

Programmet kickstartes med et introkursus. Formålet er at kæde både mentorer og mentees på, for at læringsudbyttet bliver bedst muligt. På kurset lærer du bl.a. om:

  • Dine personlige præferencer i samarbejde med andre
  • Hvordan opbygger jeg et fortroligt og konstruktivt læringsrum?
  • Egne styrker
  • Hvordan arbejder jeg med forskellige mentorroller?
  • Hvilke værktøjer kan jeg bruge til at understøtte mentorforløbet?

Yderligere oplysninger

Er du interesseret i at deltage i mentorprogrammet, kan du få mere at vide hos karriere- og kompetencekonsulent Hanne Jensen eller hos chefkonsulent Gert Aagaard van Hauen

Hør en mentor og en mentee fortælle om, hvorfor de meldte sig til programmet:

 

Hvad er en mentee?

En mentee får råd og vejledning af en mere erfaren person og kan tale med mentor om udfordringer og ønsker i arbejdslivet. En mentor er en uafhængig samtalepartner. Det giver mulighed for at vende hverdagens udfordringer, frustrationer og emner, som man måske ikke er tryg ved at vende med en kollega eller en chef. 

Udbyttet som mentee vil bl.a. være personlig og faglig udvikling.

Læs mere om mentees rolle 

Hvad er en mentor?
En mentor deler sin erfaring, sin viden og sine tanker fra arbejdslivet med en mindre erfaren person og bidrager på den måde til faglig og personlig udvikling - både for mentee og for mentor selv.

Udbyttet som mentor vil bl.a. være styrkelse af egne kompetencer i at rådgive og coache andre, øget viden og udvikling af nye strategier for fx svære samtaler.

Læs mere om mentors rolle

 

 JA mentor - arkiv

 Kontakt JA

Hanne Jensen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 21-12-2017
Gert Aagaard van Hauen
Tlf.:
33212800
Sidst ændret: 21-12-2017